Şia'nın abdestte ayaklarını mesih ...

Şia'nın abdestte ayaklarını mesh etmelerinin bir dayanağı varmıdır?

Şia nın hangi hareketinin sağlam bir dayanağı vardırki, bunda olsun.Ehl-i sünnete muhalif kalmayı şiar edindikleri için her hususta muhalefeti şuur haline getimişlerdir.
Şia, Maide suresinin altıncı ayetinin "Ve ercüleküm" cümlesini (ve ercüliküm) şeklinde mecrur olarak okuyan kıraat imamlarının okuyuşundan hareketle kendisine ahkam çıkarmaktadır.Böyle okunması halinde "vemsehu bivücuhiküm" cümlesi üzerine atıf olmakta,başınızı meshediniz, cümlesinin üzerine atfedilen lafza da onun hükmünü yükleyip ayaklara meshedileceği hükmünü vermektedirler.
Önce şunu belirtmek isterizki,imamların hepsi böyle okumakta değildir.Nafi,İbni Amir ve Kisai nasb ile "ve ercüleküm" okumaktadırlar.Mecrur okunması halinde,mana yönünden değil,lafız yönünden mütebaate binaen olmaktadır.Mecrur olarak okunma,"cerri civari ve tenasüb-ü kelam içindir".Mecrur okunduğu zaman meshin cevazı çıplak ayağa değil,ayakta mest varsa onun üzerine mesh etmekle kayıtlıdır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..