Yalan yere yemin etmek günah'mı dır?Kaç çeşit yemin vardır?

Geçmiş zamanda çok zor bir durumda kaldığım için yalan yere yemin ettim.Şimdi çok pişmanım ne yapmam lazım?Oruç tutarak günahından kurtulabilirmiyim?

Yeminler;yemin-i gamus,yemin'i münakide,ve yemin'i lağıv olmak üzere üç kısım'dır.
Yemin'i gamus:geçmiş olan bir şey hakkında,bile bile yalan yemin etmektir.Bu yeminin sahibi çok büyük günah işlemiş olur.
Zira Peygamber(s.a.v.)efendimiz:
''Kim yalan yere yemin ederse,Allah onu cehenneme sokar''buyurmuştur.Ve bu yemin'in pişmanlık duyarak Allah'tan mağfiret dilemekten başka keffareti' de yoktur.

İmamı Şafii:Keffareti vardır.Zira keffaret,Allah'ın yüce adına karşı işlenen saygısızlık günahını,ortadan kaldırmak içindir ki;yemin'i gamusta,yaptıgı yalana Allah'ı şahit gösterdiği için Saygısızlık günahı işlenmiştir.demiştir.

İmamı Hanefi'de Yemin'i gamus halis günah'tır.Keffaret ise,oruç ile ödenen ve niyetsiz sahih olmayan bir ibadet'tir.Bunun için keffaret büyük günaha karşılık olamaz.demiştir.

Yalan yere yemin etmek hakkında Âyet-i Celîle:

“Allah'a olan ahidlerine ve yeminlerine bedel (küçük bir menfaat) satın alanlar için âhirette hiç bir nasib yoktur. Allah kıyâmet günü onlara itibar etmez, nazar-ı ilâhîden mahrum kılar. onları temize çıkarmaz. Onlar için elem verici azab vardır.” (S. Âl-i İmrân 77)

Hadis-i Şerif:

“Kim bir müslümanın malını almak için yalan yere yemin ederse Kıyâmet gününde ilâhî gazaba uğramış olarak huzur-u ilâhîye getirilir .” (Abdullah b. Mes'ud R.A.)Hadis-i Şerif:

“Her kim yalan yere yemin ederek müslümanın malını elinden alırsa Allahü Teâlâ ona Cennet'i haram, Cehennem'i vâcib kılar”... «Yâ Rasûlallah, değersiz bir şey olsa da mı?» sualine Rasûlüllah S.A.V. “Misvak ağacından koparılmış bir dal olsa da...” buyurdu.


Yemin'münakide ise;Kişinin herhangibi bir iş hakkında''Ben falanca işi yapacağım''veye ''yapmayacağım''diye ettiği yemindir.İte kişi bu yemin'i bozduğu zaman keffaret lazım gelir.Bu yemin'in kendisi günah olmayıp,günah ancak onu bozmakda dır.Yemin'i gamus'un günahlık vasfı ise,yeminin kendisindedir.Onun için keffareti yoktur.

yemin'i lağv ise;Kişinin geçmişte herhangi bir şeyin oldugunu veyehut olmadığını zannederek''Vallahi bu iş olmuş''veyahut''olmamış''diye yemin ettikten sonra,yanılmış olduğunu anladığı yemindir.Bu yemindeCenabı Hak'dan(azze ve celle)sahibini sorumlu tutmayacağını ümit ederiz.
Cenabı Hak (azze ve celle)Maide süresinde''Allah sizi rastgele yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz.Fakat bile bile yaptığınız yeminlerden ötürü sizi sorumlu tutar''buyurmuştur.

yemini bozmak, yemin keffareti, yemin etmenin günahı nedir, yalan yere yemin etmek, yemin kaç kısımdır,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..