İrade ne demektir?

iradenin kısaca anlamı..İrade ne demektir?Kişi iradesini nasıl kullanır?

İrade ile kastedilen kula verilen cüz-i irade ise:cenâb-ı hakk'ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. fakat ehemmiyeti pek büyüktür. zira insan, irâdesini hayra sarf ederse mevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. bu itibarla insan, cenneti de, cehennemi de bu irâde ile kazanır. evet, hâlık (yaratıcı) yalnız cenâb-ı hakk'tır. o dilemezse, o yaratmazsa hiç bir şey olmaz. şu kadar ki, kul kâsib yani isteyip çalışan, mevlâ ise hâlik yani yaratan'dır.
insana verilen irâde-i cüz'iyye otomobilin direksiyonu gibidir . insan direksiyonu ne tarafa çevirirse otomobil o tarafa gider. bu sebeple, isyan içinde olan bir kimse, “ben ne yapayım allâh böyle dilemiş, böyle yaratmış” deyip mes'uliyeti üzerinden atıp sıyrılamaz. evet, allâh dilemiştir ama, kulun irâdesi ve çalışması bu yolda olduğu için dilemiştir. zâten kulda, böyle bir irâde-i cüz'iyye yâni tercih hakkı olmasaydı, cenâb-ı hakk kuluna imtihan fırsatı vermemiş, onu hayra veya şerre zorlamış olurdu. halbuki cenâb-ı hakk kuluna zorla bir günahı yaptırıp, sonra da cezalandırmaktan münezzehtir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..