Namazdaki iki secdeden biri...

Namaz rekatlarındaki iki secdeninin birini
unutan kimse nasıl hareket edecektir?

Cevap:
Bu secde kasden terk edilmesi halinde na
maz bozulur.Sehven ve unutarak terked
ilirse,hatırladığı anda hemen o secde ya
pılır.Hatta namazda selam verildikten son
ra yapılmadığı hataırlanırsa,dünya kelamı
söylenmemiş, yüz kıbleden başka tarafa
çevrilmemiş ise yine yapılması gerekir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..