Kelam ilmi..

Kelam ilmi nedir ve diğer ilimlerden ayrı
lan tarafı varmıdır?

Cevap:
Kelam ilmi;yüce Rabbimizin zat ve sıfat
larından,peygamberliğe ait mes'lelerden,
evrenin oluş ve sonucundan islami kay-naklara göre bahseden bir ilimdir.Bu il-
min diğer ilimlerden ayrılan tarafı elbette
vardır."Oluş ve sonuç"kaydı ile,müsbet i-
limlerden; "islami kaynak" kaydı ilede fel
sefeden ayrılmaktadır.Çünkü müsbet ilim
ler,tecrübe ve deney sahasına giren ve beş duyumuzla kontrol edilebilen şeyler-den bahseder.Felsefe,kelam ilminin bah-
settiği mevzulardan söz ederse de,akli esaslara göre hareket ettiğinden kelam
ilminden ayrılmış olur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..