Sarık örf'müdür?yoksa islami şiar mıdır?

Sarık örf'müdür yoksa islami bir simge midir ?Sarığı kimler takabilir?

Eski mısır müftülerinden Muhammed Mahluf sarık sarma'nın sünnet olduğuna fetva vermiştir.Dürrül muhtar ve Fetevatıhindiye'de "Zımmiler7(İslam devleti tebaasından olan gayri müslim) hangi renk olursa olsun sarık sarmaktan men olunur"demiştir. İmamı Rabbani Hz.leri de"Zımmi,din ehli ve ilim ehline mahsus sarık ve elbise gibi şeyleri giyemez"demiş olup sarığın ehli islam'a,hususiyle ulemaya mahsus olduğunu beyan buyurmuştur. Sarığın ucunu sırtının ortasından aşağı sarkıtmak müstehaptır.Bunun miktarında ihtilaf olundu.Bazıları bir karış bazıları sırtının ortasına kadar,bazıları da oturacağı yere kadar sarkıtır dediler.Sarığın ucunu sırtının ortasına kadar sarkıtmak müstehap'tır.

Sarık örf müdür, Sarık takmak caizmidir, kimler sarık takar, sarığın ölçüsü nedir,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..