Tilavet secdesi nedir?Tilavet secdesinin hükmü nedir?

Kuranı kerimde geçen tilavet secdesi nedir?Bu secde Namaz gibi mi kılınır?

Tilavet secdesi Kur'anı Kerimin belli yerlerinde geçen secde ayetleri okumakla,ve işitmekle akıl baliğ olan kimseye vacip olan secdedir.

Tilavet secdesinde de namazın şartları vardır: Tekbir alırken niyet etmek ve Kıble'ye yönelmek, avreti örtmek ve iki çeşit temizlik yani gusül ve abdestli olmak gibi ve birde secde tebihleri(Subhane rabbiyel-ala )okumak vardır.

Elleri kaldırmaksızın secde, iki tekbîrin arasında vâcibtir. Yâni ti­lâvet secdesi yapmak isteyen kimse, önce ellerini kaldırmaksızın tekbir alır ve secde eder. Ondan sonra yine tekbir alır ve başını secdeden kaldı­rır. Bu secde, namaz secdesi-gibi yapılır. Bu söz, İbni Mes'ûd' (R.A.) dari mervîdir.


Tilâvet secdesi bilinen ondört âyetten birinin okunmasiyle vâ-cib olur. O bilinen âyetler : A'râf sûresinin sonunda; Ra'd, Nahl, Benî İsrail ve Meryem sûrelerinde; Hac sûresinin ilk yarısında; Furkân, Nemi, Secde, Sâd, Hâ mim (es-Secde), Necin, İnşikâk ve Ikra' sûrelerin-dedir. [135]

Şayet, üzerine eda ve kaza-i'tibâriyle namaz lâzım(farz) olan bir kimse secde âyetini okusa, ona secde vâcib olur. Bu duruma göre tilâvet sec­desi, secde âyeti okuyan sağıra vâcib olur. Çünkü sağır edâ ve kaza ehlindendir.

Aynı şekilde okumadığı halde duyan kimseye de tilavet secdesi vacip olur.Duyan kimse bilmiyorsa da ona secde olduğu söylendiği taktirde on da vacip olur.

tilavet secdesi, tilavet secdesi nedir, Kur'anda geçen secde ayeti nedir, tilavet secdesinin hükmü nedir,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..