2019 Hac Ayları Başladı mı?

2019 hac ayları ne zaman başlıyor?
Hac mevsimi ne zaman başlar?

Hac ayları her sene şevval ayının girmesi ile başlar ve zilhicce ayının 10.günü yani kurban bayramı günü sona erer."Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır." ifadesi, “Hac bilinen aylardadır...”(Bakara, 2/197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir.

peki 2019 yılı hac ayları miladi olarak hangi tarihe denk geliyor..
2019 yılında şevval ayı 4 haziran 2019 tarihinde başlıyor
zilhicce ayı ise 2 Ağustos 2019 tarihinde başlıyor.kurban bayramının ilk günü ise 11 ağustos 2019 tarihi..yani 2019 yılı hac ayları şevval ayının başlangıcı olan haziran ayının 4 ünde başlayıp zilhicce ayının 10. günü olan 11 ağustosta sona eriyor..

Hac görevi, ihrama girmekle başlar. Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır. Bir kimse Şevval'de ihrama girip Zilhiccenin 10. (veya 13.) gününün akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denilmiştir.

Yani bu aylara "Hac Ayları" denilmesinin sebebi, haccın ilk şartı / rüknü olan ihramın ancak bu aylarda giyilmesinin öngörülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmek, Hanefi ve Hanbelilere göre mekruhtur. Bu konuda Buharî’nin İbn Abbas’tan rivayet ettiği şu hadis-i şerif alimlerin bu görüşlerinde etkili olmuştur:

“Hac ayları dışında ihrama girmemek sünnettendir.” (bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/64-65).

Şafiilere göre ise, hac ayları dışında alınan söz konusu ihram hac için değil, umre için geçerli olur. Çünkü, “Hac belli aylardadır...”(Bakara, 2/197) ayeti, hac için belirlenmiş aylar dışında ihrama girilemeyeceğini ifade etmektedir.(bk. a.g.e; Muğni muhtac,1/471, Muhazzeb,1/200).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..