Evlenmeye dair Ayeti Kerimeler...

Evlilik ile alakalı Ayetler hangileridir?Evliliğin farz olduğuna dair Ayetler?Evliliğin gerekliliğine dair bazı ayeti kerimeler...

Evlenmekle ilgili ayeti kerimeler Şunlardır:

İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyeleri­nizden salih (mü'min) olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah onları (evlenmeleri sebebiyle) fazı (-u kerem) iyle zengin yapar.
(Nur Suresi, ayet: 32)
"And olsun biz senden evvel Resüller gönderdik, onlara zevceler ve çocuklar verdik ... "
(Ra'd Suresi, ayet: 38)
Bu ayette Allah’ü Teala hazretleri peygamberlerin evlenmeleri ve çocuk sahibi olmalarını, onların faziletleri olarak zikretmektedir.
Allah (c.c.) veli kullarının şöyle dua ettiklerini Kur'an'da haber veriyor:
"Onlar ki, "Ey Rabbimiz! Zevcelerimizden ve zürriyetlerimizden bize göz aydınlığı hibe et derler ... "
(Furkan Suresi, ayet: 74)
Zekeriya (a.s.)'nın çocuk için dua etmesini ifade babında Kur'an'da Hz. Allah buyuruyor ki:
Orada Zekeriyya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana senin tarafından çok temiz bir zürriyyet ihsan et. Muhakkak ki Sen duayı hakkıyla işitensin."
O, mihrabda durup namaz kılarken melekler ona (şöyle) nida etti: "Gerçek, Allah sana kendinden bir kelimeyi tasdik edici, bir efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeler"
(Al-i İmran Suresi, ayet: 38-39)
Şu ayet-i kerime de Şuayıp Aleyhisselam'ın Hz. Musa'yı kendisine damat edinmesinden bahsetmektedir:
"Şuayb, Musa'ya dedi ki: "Bu iki kızımdan birini -bana sekiz yıl ücretle çalışman üzere- sana nikahlamak istiyorum. Eğer (hizmetini) on (yıl) a tamamlarsan o da kendinden. (Bununla beraber) arzu etmem ki sana zorluk çektireyim. İnşaallah beni salihlerden bulacaksın"
(Kasas Süresi, ayet: 27).
"Ey iman edenler, Allah'ın helal ettiği o en temiz ve güzel şeyleri (nefislerinize) haram kılmayın. Haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez"
(Maide Suresi, ayet: 87).
Evlenmek her peygamberin ümmetine getirdiği bir mükelle­fiyettir. O bakımdan nikah, peygamberlerin sünnetidir. Peygamberler evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlardır. Ancak Hz. İsa evlenmeden önce semaya kaldırılmış olup o da kıyamete yakın dünyaya indiğinde evlenecek ve çocuk sahibi olacak ve bu mükellefiyeti yerine getirecektir. .

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..