Yürürlükten kalkan kurban zekat ve fitre yasası...

KUrban fitre ve zekat yasası yürürlükten kalktımı?Zekat fitre ve kurban derisi toplamak serbest bırakıldı?Vakıflar ve dernekler zekat ve kurban derisi toplayacak mı?

İçişleri Bakanlığı, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti. Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Değişikliğe gidilen yönetmelikle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esaslar belirlemek amaçlanıyor. Değişiklik öncesinde ise 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas ve usulleri de bu yönetmelikte yer alıyordu. Değişiklikle, yönetmeliğin kapsamında da düzenleme yapılırken, "Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Şubelerince, kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle nakdi ve ayni yardımın toplanması, bu faaliyetler sırasında yapılacak harcama ve elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmasına ait esas ve usulleri" kapsar şeklindeki bent yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklik öncesi "Bu Yönetmelik; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 30'uncu maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 8'inci maddesinin (c) bendine göre hazırlanmıştır" şeklinde olan madde ise "Bu Yönetmelik 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 30 uncu maddesine göre hazırlanmıştır" şeklinde değiştirildi.

"Kurban Derisi, Bağırsak Toplama, Fitre ve Zekat Zarfı Dağıtma Biçimi, Giderler, Gelirlerin Paylaştırılmasına Ait Usul ve Esasları" düzenleyen sözkonusu yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı ve maddeleri başlıkları ile birlikte yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikle ayrıca "Kurban derileri ile bağırsak ve fitre-zekat toplanması faaliyetleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bastırılmış olan matbu evrak, makbuz ve kayıt amacıyla tutulan defterler, Türk Hava Kurumu şubelerince mahalline en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ücreti mukabili alınarak değerlendirilir" şeklindeki geçici 1'inci maddesi yürürlükten kaldırıldı. (ANKA

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..