Diyanet yeterlilik sınavına hazırlık soruları...ve cevapları...12

Diyanetin yeterlilik sınavındaki soruları..Diyanetin hac ve kurbanla alakalı yeterlilik sınavı soruları.

Diyanet yeterlilik sınavına hazırlık soruları 12

" Diyanet İlmihali"

"Hac ve karışık sorularla cevapları 4"101. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

ifrad

102- Vahy-i hafi ne demektir?

Gizli vahiy

103. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

ifrad

104. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

Temettu

105- İslam kültürüne ters düşen, onda yeri olmayan fakat ondanmış gibi görülmeye ve gösterilmeye çalışılan yabancı unsur nedir?

bidat

106- Ahd-i atik hangi kitaptır?
Tevrat

107. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

Temettu

108.Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına ne ad verilir?

Sıfatussalat,tadili erkan

109. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

temettu

110. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?

Kıran

111- İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
istidrac

112- Ahd-i cedid hangi kitaptır?
İncil

113. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?

Kıran

114.Bedene nedir?

Sığır ve Deve cinsinden olan kurbana denir

115- Havkale ne demektir?

La havle vela kuvvete illa billah demektir

116- Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?

M.632

117.Bedene nedir?

sığır ve deve cinsi kurbana

118.Cemaatle namaz kılarken imama uymaya ne ad verilir?

iktida

119.Dem nedir?

Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir

120.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Koyun veya keçi (dem)

121-Dem ne demektir?

Sığır ve deve cinsi olan kurbanlara

122- Kabenin anahtarını elinde bulundurma görevine ne ad verilir?

Hicabet

123.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)

124.Müfteriz nedir?

Farz namaz kılan

125.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Koyun veya keçi (dem)

126.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?

Dem

127- Vâsıl b. Atâ ile ona uyanların oluşturduğu mezhep hangisidir?

Mu’tezile

128- Hacılara konaklama konusunda yardımcı olma görevine ne ad verilir*

Rıfada

129.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?

Dem

130- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlara ne ad verilir?

Regaib
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 13 " Hac ve Karma 5 "
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 13 " Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 5"
131.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?

Dem

132.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Dem

133- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birini tercih etmeyi ifade eden fıkıh terimi hangisidir?

telfık

134- Uhud savaşında Hz Muhammed SAV ‘in kılıcı ile savaşan sahabe kimdir?

Ebu Dücane

135.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Dem

136.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

137- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?

Eş’ariyye

138-Hz Muhammed SAV ‘in son katıldığı savaş hangisidir?

tebuk

139.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

140.İbrad neyi ifade eder?

Öğle namazını geciktirip serinlikte kılma

141.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

142.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?

Dem

143-Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir görüşünü savunan mezhep hangisidir?

Maturidiyye

144.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?

Dem

145-Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Hz Muhammed SAV Efendimiz, Kabe-i Muazzama’nın anahtarlarını kime verdi?
Osman b. Talha

146.Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği neyi ifade eder?

İstinca

147.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır?nedir?

Dem

148.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?

Dem

149-İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi mezhebe aittir?

Maturidiyye

150- Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?

Nat-ı şerif

151.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?

Dem

152- Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?

Teressül

153.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?

Dem

154.Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?

Bir şey gerekmez

155- Hanefilere göre seferde namazı kısaltmanın hükmü nedir?

Azimet

156.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

157-Kur’an ve Sünnetin hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne denir?

İlhadi tefsir

158- Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?

Amr b. As

159.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

160- itikafin hükmü nedir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..