Muharrem ayı başında okunacak dualar?

Yeni sene başlangıcında okunacak dualar..Hilale bakarak okunacak dualar..hicri ylbaşı olan muharrem ayı başlangıcında okunacak dualar..

Muharrem ayı başlangıcında yani ilk akşam veya Yeni ay görüldüğü zaman ve özellikle yeni senenin ayı görüldüğü vakit okunacak dua:

"Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir."

"Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezi halagake vel-Hamdü lillahillezi Rabbil -Alemiin.

Manası:Hayır ve hidayet ayı hilali olasın.Ey hilal seni yaratan Allah'a iman ettim.Ve Alemlerin Rabbi olan Allaha hamdolsun.

" Bu duadan evvel şunlar.Bir kere tekbir alınır.ve sonra bu dua üç veya daha fazla okunur.Bu duayı okuyan kimsenin çoluğunun çocuğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder.Maddi manevi faidesi vardır.Ve sünneti seniyyedir.Dünya Ahiret sıkıntısı görmez:Yeni ay gözetlemek sünneti şerifedir.Ancak Ramazan ve zilhicce aylarında farzdır.Bayramları tesbit edebilmek için.

Ve dahada mühimmi hilali görünce veya o gece, evvelinde ve sonunda Faatiha-i şerife ile beraber süre-i mülk (tebareke) okunmalıdır. Mülk suresi 30 ayettir.Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder.Bu okunduğu zaman o kişiyi Cenabı Hak o ay içerisinde her türlü kazadan ve beladan muhafaza eder,hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder onu takip aden akşamlarda yeni hilale bakarak dua etmek sünnettir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..