Sakal'ı traş etmek harammı dır?

Selamın aleyküm. Hocam işim gereği günlük yada en azından iki güne bir sakal tıraşı olmak zorundayım. Sakalı jilet kullanarak kesmek tahrimen mekruh diyorlar. Ben bu konuda ne yapabilirim?

Hanefiler ''sakalı traş etmek haram olur.Sakalın uzunluğunun bir kabzadan fazla olmaması sünnettir.Sakalın etrafını almakta beis yoktur''dediler.

Şafii'ler ise ''sakalı kesmek ve kısaltmakta mübalağa yapmak mekruhtur''dediler.
Maliki ve Hanbeli'lerde ''Sakalı kesmek haramdır''dediler.
Erkeğin sakalını kesmesi haram olur.Sakalı traş etmek sünnetin hılafınadır.
Tatarhaniye'de Tecnis'ten naklen Rasülüllah(s.a.v.)Efendimiz ''bıyığı traş edin ve sakalı olduğu gibi bırakınız''buyurmuştur.Sünnet mikdarı sakal bir kabzadır.

Sakal traşı, sakalı traş etmek,