Üç talak Boşama hangi Şartlarda geçerlidir?

Aynı anda üç defa boşol demekle üç talak verilmiş olur mu?Üç talak boşama ayrı ayrı zamanlarda söylemekle mi olur?

Üç Talak ile ilgili olarak İslam fakihlerinin değişik ve farklı beyanları vardır.Bu hususlara ait tafsilat fıkıh kitaplarında mevcuttur.Ancak bizim belirtmek istediğimiz husus ,hanefi fakihlerince üç talakın geçerli olduğudur.

Üç talakın kullanılış tarzı şu dört şekilden biri ile olmaktadır:

1-Ayrı ayrı zamanlarda ve birer birer boşama yaparak üç talak hakkını kullanmakla.

2-Önce bir,daha sonra iki talak ile boşamak suretiyle.

3-Önce iki,sonra bir boşama vermek ile.

4-Bir defada üç talak vermekle

Bir defada üç talakı birden kullanmak ,talak-ı bid-i olup sünnete aykırı bulunmaktadır.Boşamanın sünnete aykırılığı ile geçerli olması birbirinden ayrı şeyler olmaktadır.

Bu dördüncü şekil boşama ,sünnete uygun bir ayrılış şekli olmamakla beraber geçerli sayılmaktadır.Bu hususta dört mezhebin fakihleri ittifak etmiş bulunmaktadırlar.

Bunun dışındaki rivayetler varsa da kendisiyle amel edilmesi gereken fukahanın görüş birliği ettiği noktayı bildirmekle yetindik.

Aralarında üç talak boşama olan çiftler o anda birbirlerine haram olurlar.Bu durumda aynı evde kalamazlar.Bir daha nikah kıymaları da bu durumu değiştirmez.Zira kadın başkasıyla evlenmeden ve rızasıyla boşanmadan bu nikah geçerli olmaz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..