Din ihtilafı ve miras meselesi.

Müslüman Anadan ve müslüman babadan olan evlatlardan biri yada bir kaçı maazallah islamdan çıkmış olsalar anne babanın mirasından mahrum'mu kalırlar? bu konuyu izah edermisiniz?

Cevap:
Mürted,islam dinini reddederek iman kandilini söndürmüş bulunan kimseye denilmektedir. Böyle bir kimseye karşı uygulanacak islami hükümler,islami eserlerde geniş olarak açıklanmıştır.Din ihtilafı,yani ölen kimse ile onun varisi mevkiinde bulunan şahıs ve şahıslar arasında din ayrılığı bulunursa biri diğerine varis olamaz.Diğer bir ifade ile ,ölen müslüman mirascı mevkiindeki şahıs gayri müslim olsa, yahut bunun tersi olursa ölen gayrimüslim mirascılar müslim olursa bunlar biribirlerinin varisi olamazlar yani islam hukukuna göre miras alamazlar.Burad a önemli olan nokta,muris ile varis arasındaki ayrılığın sadece islam dinindeki ayrılıktan dolayıdır.Mesela; Ölen hıristiyan, oğlu yahudi olsa veya bunun tersi ölen yahudi, birahman,ateist oğlu hıristiyan veya diğeri olsa birbirlerine mirascı olurlar.Çünki yahudi ve Hıristiyan ve batıl dinlerin hepsi Küfür milletidir ve küfür milleti sonuçta milleti-Vahidedir.Bunların hiç birisi islam Dini ile birleştirilemez.Onun için islam dininden çıkıp mürted olan kimseler islam hukukuna göre mirasdan mahrum bırakılmışlardır. Öbür taraftan Gayri-Müslimlerin kendi aralarındaki din ihtilafı bir önem arzetmediği için mirasçı olmaya engel değildir. Din ihtilafının mirasa engel teşkil etmesi,Müslüman ile Gayrimüslim arasında vakı olduğu zamangeçerlidir. Bir hıristiyan ,akrabasından olan bir yahudiye varis olabilir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..