İtikad ve Amelde Mezhep'ler.

Mezhep ne demektir,kaç çeşit mezhep vardır?

Cevap :
Mezhep,İçtihad ehliyetine sahip alimin edille-i şeriyye(kitap,sünnet,icma ve kıyas) dan çıkardığı mesele ve hükümler-dir.
Erkek ve kadın her müslümanın itikatta ve amelde mezhebini öğrenip bilmesi vaciptir.Biz müslüman türklerin itikadda mezhebimiz; Ehli sünnet ve cemaat mezhebidir.Ehli sünnet ve cemaat demek,Rasulullah'ın(s.a.v.)eshabı ve cemaatı (radiyallu anhüm) demektir.
Onların her biri islam dininin nurudur.Ehli-sünnetin itikatta imamı ikidir:Birisi,İmam Ebu Mansur-i Matüridi,diğeri İmam Ebul-Hasen Eşari'dir
İnançtaki mezhebimiz tektir,oda hak olan ehli-sünnet ve cemat tir.Ben müslümanım diyen herkesin bu mezheb imamlarının açıkladığı düsturları öğrenip
inanması ve yaşamını bu inanca göre uyarlamsı şarttır.Peygamber efendimiz bir
hadisi-şeriflerinde Şöyle buyururlar:"Ümmetim 73 fırkaya ayrıla-caktır.Bir fırkadan başkası cehennemliktir.
O, hangi fırkadır diye sorulduğunda: "Benim ve eshabımın yolunda olanlardır."buyurmuşlardır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..