Bayram günü tırnak kesilir mi?

Bayramdan önce tırnak kesmek harammıdır?Kurbanlar kesilmeden önce tırnak kesmek ve tıraş olmak hakkında caiz olmadığına dair bazı görüşler var bu görüşler doğrumudur?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Kurban kesmeye niyet edenler için "Zilhicce’nin hilalini gördüğünüzde, kurban kesme niyetinde olanlar artık saçına ve tırnağına dokunmasın.”buyurmuşlardır.

İmam Nevevi hazretleri, bu emrin hikmetini şöyle izah eder: Kişi, kendi günahlarına bedel, kendi vücudunu feda edemediğinden, vücuduna fidye olarak bir hayvanı kurban eder. İşte o günlerde traş olmamak ve tırnak kesmemekle, hayvanın eti, kanı, kılı ve diğer cüzlerine mukabil, kendi vücudunun en küçük parçalarının dahi ateşten azad olmasını sağlar. Kurbandan sonra olunan traşta kesilen cüzler, mağfiret edilmiş olarak vücudu terk ederler.

Hem ibadetin kabulüne en büyük bir sebep mahviyettir. Yani, kulun kendisini hor ve hakir bilmesidir. O günlerde traş olmamakla, kulun saçları uzar, sakalları uzar, tırnakları büyür. Kul, kendi zilletini hal lisanı ile Allah’a arz eder.

Bu günlerde (kurban bayramına on gün önceden, kurban kesilinceye kadar)tırnak kesmekve traş olmak, Ahmed İbn-i Hanbel ve bir kısım Şafilere göre haramdır. İ. Şafi, tenzihen mekruh olduğunu söyler. İ. Azam’a göre ise traş olmak caizdir.

Bizim takip etmemiz gereken yol ise, her ne kadar mezhebimizde tırnak kesmek ve traş olmak caiz olsa da, diğer mezheplerin görüşüyle de amel ederek traş olmayı terk etmektir. Zira traş olmayı terk etmenin fazilet olduğunda icma vardır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..