Zekatının ana şartları

Zekatın bağlı olduğu ana şartlar nelerdir?

Zekat vermenin farz olabilmesi için bir takım şartlar vardır. Bu şartlar genel olarak 3 ana grupta incelenmektedir.

1. Zekatı verilmesi gereken mallar, eşyalar, gayrimenkuller ve bunlara ait hüküm ve şartlar


2. Zekat vermenin farz olabilmesi için, zekatı verilecek mal ya da parayı sahip olduktan sonra geçen zaman

3. Zekatı verebileceğimiz insanlar ile zekatın verilemiyeceği yer ve şahıslar.

Zekat kısaca bu üç ana madde üzerinde değerlendirilmelidir. Ve tarih boyunca islam alimleri bu konulardaki tüm sorulara cevaplar vermişlerdir. Sitemizden her ayrı konu için sorulara cevaplar bulabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..