Nevruz denen gün nedir?

Nevruz denen,bu günde ateş yakıp üzerinden atlamalar
ne anlama geliyor,dinimiz buna cevaz ver
iyormu?

Cevap:
"Nevruz",Mart ayının 22 sine rastlayan gü
ne isim olmaktadır.Bu, Rumi Martın 9 una
tekabül etmektedir.Bunun dinimiz de bir yeri yoktur.bu gün Mecusilik devrini yaşa
yan İran'dan kalma bir gündür.Ateşe tapa
an iranlılar,bu günü takdis etmiş olduklar
ından biz Müslümanlar buna kıymet verm
ez ve bu günü tazim edecek hiç bir hare-kette bulunamayız.Bu güne özgü herhan
gi bir ibadet yoktur ve mekruhtur.Aklı baş
ında ve dini bütün insanlarımız buna asla
değer vermezler.Ancak, siyasetle uğraşan
ve bir takım boşluktaki insanlar bu batıl a
deti maalesef 30-40 seneden bu yana ya
ygınlaştırmışlardır.Türk islam tarihinde bö
yle bir "nevruz-yeni gün"diye bir şey yok
tur.Ateşe tapanlarla bir bağımız yoktur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..