Geçici olarak haram olan nikahlar...

Belli bir zaman zarfında haram olan nikahlar.Haram olan nikahlanma ..Geçici olarak nikahı haram olan kişiler

İslamda geçici olarak nikahı haram olanlar 5 kısımdır.Bu beş sınıfın haramlık süresi geçtikten sonra nikahlamak caiz olur.

1-Dörtten fazla (beşinci )kadını nikahlamak

2-Ehli kitabın dışında Müslüman olmayan kadını nikahlamak

3-İddeti dolmamış kadınla nikahlanmak

4-Üç talakla boşanmış kadınla evlenmek

5- Birbirine mahrem olan iki kadını aynı anda nikahlamak


1-Nikahı altında 4'den fazla kadın bulundurmak :


Nikahı altında hür olarak dört karısı bulunan bir erkek, on­larla birlikte beşinci bir kadını nikahlayamaz. Şayet onlardan birini boşar ve boşadığının iddeti sona ererse, yahut 4 kadından biri vefat edecek olursa, o zaman başka bir kadınla evlenmek caiz olur.


2-Müslüman olmadığı gibi, kitap ehli de (Hıristiyan veya Yahudi) olmayan bir kadınla evlenmek:


Ehl-i kitaptan bulunmayan bir kadını, Müslüman bir erkeğin riikahlaması haramdır. Bu haramlık, kadının İslamiyeti veya semavi dinlerden birini kabul etmesiyle son bu­lur.


3-İddet bekleyen kadınla evlenmek :


Kocası ölen veya boşanıp da iddet beklemekte olan bir kadını başka bir erkeğin nikahlaması haramdır. Bu haramlık geçici olup, iddetinin dolması ile son bulur. Hamile ise çocuğunu doğurmakla son bulur:


4-Üç talak ile boşanmış kadınla evlenmek :


İster bir defada üç talak ile boşanmış, ister ayrı ayrı zaman­larda üç talak ile kocasından ayrılmış bulunan bir kadını, aynı kocanın nikahlaması haram olur. Fakat bu da geçicidir. Şöyle ki:


Bahsi geçen kadın, başka bir erkekle evlenir ve gerdeğe gir­dikten sonra aralarında geçim olmayarak ayrılır da bu ayrılıktan sonra iddetini doldurursa veya bu kocası ölüp dört ay on gün beklerse, ilk kocası ile evlenme imkanı doğmuş olur. Aksi halde onunla evlenmesi haramdır.


5-Birbirine mahrem olan iki kadını aynı anda nikahlamak:


Gerek soy, gerek süt ve gerekse akrabalık cihetinten birbi­rine yakın olan iki kadını bir erkeğin nikahlaması haramdır. Mesela iki kız kardeşi aynı anda veya bir kadınla o kadının teyze veya halasını nikahlamak gibi. Bunların hepsi haramdır .


Ancak bu haramlıklar da geçicidir. Nikahı altındaki karısı ölür veya onu boşayıp iddeti de geçerse, o zaman onun kız kardeşiyle veya halasıyla, yahutta teyzesiyle evlenebilir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..