Hıristiyanlık dininin özellikleri

Hıristiyanlık nedir?Hıristiynlık dini ve özellikleri .hıristiyanlığın özellikleri nelerdir?

HIRİSTİYANLIK vahye dayalı dinlerdendir. Hz. İsa'nın getirdiği dine Hıristiyanlık denilmektedir. Hıristiyan sözcüğü İsa'ya mensup olan anlamına gelmektedir, Îslâm inancına göre Hz. İsa insanları iyilik ve güzelliklere yönlendirmek için Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Günümüzde Hıristiyanların çoğunluğu İsa'yı Allah'ın oğlu ve Tanrı olarak kabul ederler. Hıristiyanlık Tanrı ve insan sevgisini temel edinmiş bir dindir.

Yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıkmış olan Hıristiyanlık Hz. İsa'nın etrafında oluşmuş ve Hz. İsa'dan sonra yeni yorum ve reformlara uğramış bir dindir. Bu reformların en önemlisini St. Paul (Pavlos) yapmıştır. Hıristiyanlığın yayılmasında, daha sonra İndilerin yazılmasında ve kiliselerin kurulmasında havariler denilen Hz. İsa'nın 12 arkadaşının büyük rolü olmuştur.

· Başlangıçta Hıristiyanlık zor koşullar altında varlığını sürdürmüştür. Ancak Hıristiyanlık Bizans İmparatorluğumun devlet dini oluşundan sonra (M.S. 313) daha kolay yayılmıştır.

· Hıristiyanlığın en önemli ayinleri vaftiz ve evharistiya ayinleridir.

· Hıristiyanlıkta başlıca mezhepler şunlardır: * Katolik mezhebi * Ortodoks mezhebi * Protestanlık mezhebi

· Vaftiz: Hıristiyanlığa girebilmek için kilisede din adamı tarafından çocuğu suya daldırarak ya da üzerine su serpilerek yapılan tören. Bu işlem Hıristiyanlarca kabul edilen aslî günahtan temizlenmek için yapılır.

· Evharistiya: Hıristiyanların Hz. İsa ile simgesel bütünleşmesine yarayan ekmek-şarap ayini.

· Hıristiyanlıkta mezhepler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farlılıklar genellikle Hz. İsa'nın kişiliğine bakış ile ayinler konusunda yoğunlaşır.

· HRİSTİYANLIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

· Sembolü: Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş olduğunun simgesel resmi olan Haç.

· Tanrı anlayışı: Baba-Oğul-Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü birlik, yani teslis inancı şeklindedir.

· Kutsal kitapları: Eski Ahit ve Yeni Ahit'ten oluşan Kitabı mukaddes’tir. Hıristiyanlar için bu kitapların içinde İndilerin yeri çok daha önemlidir.

· Peygamber inancı: Peygamber inancı vardır. Ancak Hıristiyanlar Hz. İsa’yı bir peygamber olarak değil, Tanrının oğlu ve dolayısıyla Tanrı olarak kabul ederler.

· İbadet yerleri: Kilisedir. Din adamları: Papaz, piskopos, rahip, rahibe vb. Kutsal günleri: Pazardır. ibadetleri: Günlük ibadetler, pazar ayinleri ve diğer önemli günlerdeki ibadetler. Bayramları: Yılbaşı olarak da bilinen Kristmas (Hz. İsa'nın doğumu) ve Paskalyadır.

· Dine giriş: Hıristiyanlık herkese açık bir dindir. Dine giriş, çoğunlukla kişinin kilisede vaftiz edilmesiyle gerçekleşir.

· Ahiret inancı: Öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme inanılır. Ölüler toprağa gömülür.

· Mensupları: Dünyada en yaygın din Hıristiyanlıktır. Hıristiyanların çoğu Avrupa, Amerika, Asya


Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..