İçinde "Allah "sözcüğü geçen Atasözleri ve Deyimler

İçinde Allah lafzı geçen Atasözleri nelerdir?Allah Lafzıyla ilgili deyimler.içinde Allah sözcüğü geçen atasözleri ve deyimler

içerisinde Allah sözcüğü geçen Atasözlerinden bazı derlemeler ve anlamları:

** Allah’a bir can borcu var
Allah’a vereceği canından başka hiç kimseye bir borcu yok.

*** Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir
Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.

*** Allah bana, ben de sana
şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim.

*** Allah bilir ama kul da sezer
bir işin nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunabilir.

*** Allah çam isteyene çam, mum isteyene mum verir
Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.

*** Allah dağına göre kar verir
Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir.

*** Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
alın yazısı ne ise o olur.

*** Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
işi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı’nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır.

*** Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz
kişi işlediği suçtan dolayı önce Tanrı’ya karşı sorumludur ve bu suçu da Tanrı bilir, bu nedenle onu kuldan saklamak gerekmez.

*** Allah’ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovar
Allah bir kişiyi mutsuz yaratmışsa hiç kimse onun kaderini değiştiremez.

*** Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış
geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır.

*** Allah kulundan geçmez
Tanrı dar zamanlarında kulunun imdadına yetişir.

*** Allah kulunu kısmeti ile yaratır
bu dünyada herkesin dar veya geniş, bir geçim yolu vardır.

*** Allah sabırlı kulunu sever
Tanrı sabırlı kulunu sevdiği için sabırlı olmaya daha çok dikkat etmeliyiz.

*** Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.

*** Allah sevdiğine dert verir
Tanrı, derdin kendisinden geldiğine inanarak yakınmayanları ödüllendireceği için sevdiğine dert verir.

*** Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir
Allah, yetenekleri kısıtlı olanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni verir.

*** Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez
Tanrı dilerse hiç tanınmayan, yoksul bir aile çocuğunu da üne, zenginliğe kavuşturur.

*** Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir.

*** almadan vermek Allah’a mahsus
insan yaptığı herhangi bir şey için mutlaka karşılık bekler.

*** altı olur, yedi olur, hep Allah’ın dediği olur
önceden ne kadar hesap yapılırsa yapılsın, sonunda Tanrı’nın dilediği olur.

*** ata binersen Allah’ı, attan inersen atı unutma
ata bindiğin zaman hayvanı hırpalama, attan indiğin zaman da onun yemini, suyunu, tımarını unutma.

*** atasını tanımayan Allah’ını tanımaz
babaya itaat etmeyen kimse, ana ve babaya itaat etmeyi buyuran Tanrı’yı da tanımıyor demektir.

*** berber berbere benzer ama başın Allah’a emanet
kendisini uzman olarak gösteren her kişiye güvenilmemelidir, malınızı canınızı tehlikeye sokabilir.

*** bir kararda bir Allah
gücü, büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan yalnızca Tanrı’dır.

*** davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun
seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir.

*** davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun
seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir.

*** doğrunun yardımcısı Allah’tır
işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Tanrı her zaman yardım eder.

*** düşmez kalkmaz bir Allah
insanların talihsizliklere uğraması olağandır.

*** ev alanla evlenene Allah yardım eder
evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.

*** evlenenle ev alana Allah yardım eder
evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.

*** garip kuşun yuvasını Allah yapar
garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.

*** kork Allah’tan korkmayandan
Tanrı’dan korkmayan kimse, insana her türlü kötülüğü yapabilir.

*** kör Allah’a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakar
kişi efendisine karşı bir nankörlük ederse o da onu korumaz.

*** kör kuşun yuvasını Allah yapar
garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.

*** körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz
istenilen şey fazlasıyla elde edildi.

*** yalnızlık, Allah’a mahsustur (yaraşır)
insan ancak toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde rahat ve huzurlu yaşayabilir.

DEYİMLER

*** Allah’a emanet
1) “Tanrı esirgesin” anlamında birini överken söylenen bir söz: Allah’a emanet, iyi çocuktur. 2) tutar yanı olmayan kimse veya nesne için şaka yollu söylenen bir söz.

*** Allah (Allah’ı) var
“doğrusunu söylemek gerekirse” anlamında kullanılan bir söz: Allah var, böyle bir işi o yapmaz.

*** Allah Allah!
1) şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem: “Allah Allah! Köşedeki cılız erik ağacı böyle nasıl çiçeklenivermiş.” -A. İlhan. 2) Türk askerinin hücum narası: “Misilsiz Mehmetçiğin süngüsü ucunda Allah Allah diye bir ses ihtizaz eder.” -N. F. Kısakürek.

*** Allah bana, ben de sana
“şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim” anlamında kullanılan bir söz.

*** Allah bilir
1) “belli değil” anlamında kullanılan bir söz: Yağmur yağar mı dersin? -Allah bilir! 2) “bana öyle geliyor ki” anlamında kullanılan bir söz: “Allah bilir, bu kadarcık kestirdiği için bile bir araba dolusu laf edecekti.” -E. Şafak.

*** Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.

*** Allah derim
yapılan bir iş için sorulan “ne dersin?” sorusuna karşı “söyleyecek başka söz bulamıyorum” anlamında kullanılan bir söz.

*** Allah’ın adamı
garip, saf, zavallı (kimse).

*** Allah’ın belası
sıkıntı veren, kötü olan.

*** Allah’ın binasını yıkmak
kendini veya başkasını öldürmek.

*** Allah’ın cezası
pek yaramaz, şirret.

*** Allah’ın emri
kader.

*** Allah’ın evi
1) cami, mescit; 2) Kâbe; 3) mec. insan gönlü.

*** Allah’ın gazabı
çok sıkıntı veren şey.

*** Allah’ın günü
hemen hemen her gün.

*** Allah’ın hikmeti
beklenmeyen, sebebi anlaşılmayan veya şaşılan şeyler için kullanılan bir söz: Allah’ın hikmeti, kayanın içinde kocaman bir ağaç bitmiş.

*** Allah’ın kulu
insan, kimse, kişi: Burada yol gösterecek bir Allah’ın kulu yok mu?

*** Allah’ından bulsun
“ben kendisine bir şey yapmayacağım, yaptığı kötülüğün cezasını Tanrı versin” anlamında kullanılan bir söz.

*** Allah’ını seversen
olması ve gerçekleşmesi çok istenilen bir durum karşısında kullanılan yalvarma sözü.

*** Allah için
gerçekten, doğrusu: “Allah için kız buna layık görünüyordu.” -H. E. Adıvar.

*** Allah manda şifalığı versin
tkz. çok veya ağır yemek yiyenler için söylenen bir söz.

*** Allah ne verdiyse
“yiyecek olarak evde ne varsa” anlamında kullanılan bir söz.

*** Allah övmüş de yaratmış
çok güzel olanlar için söylenen bir söz.

*** Allah’tan
1) iyi ki: “Allah’tan sessizdi sarhoşluğu.” -C. Uçuk. 2) yaradılıştan: Gözleri Allah’tan sürmeli.

*** Allah’tan korkmaz
can yakıcı, insafsız, acımasız.

*** Allah vere de
“inşallah, dileriz ki” anlamında kullanılan iyi dilek sözü: Allah vere de yağmur yağmasa.

*** Allah yarattı dememek
kıyasıya dövmek, çok hırpalamak.

*** Allah yürü ya kulum demiş
az zamanda çok para kazananlar veya işinde çok ilerleyenler için söylenen bir söz: “Son yıllarda Allah yürü ya kulum demiş ve birdenbire ünlü bir iş adamı oluvermiştir.” -İ. Aral.

*** Allah’a ısmarladık
ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü.

*** Allah’ın işine bak
bir işin, bir olayın beklenmedik, şaşılacak bir durum alması karşısında kullanılan bir söz.

*** allahı çok, insanı az bir yer
pek ıssız ve kuytu bir yer.

*** allahlık Ali Bey
hiçbir şeyle ilgilenmeyen, olaylardan habersiz olan.

*** bırak Allah’ını seversen
bir kimse veya nesnenin değersizliğini belirtmek için kullanılan bir söz.

*** bir ben, bir de Allah bilir
“çok sıkıntı için” anlamında kullanılan bir söz: “Üç aydan üç aya maaş alıyoruz. Üç ayın sonunu nasıl bulduğumuzu bir biz biliriz, bir de Allah bilir.”

*** işi Allah’a kalmak
güç şartlar altında, kimseden yardım umudunun kalmadığı bir durumda bulunmak.

*** ölüm Allah’ın emri
1) “herkes ölecek, ölmek kaçınılmazdır” anlamında kullanılan bir söz; 2) tehlikeli bir karar verme durumunda “ölümden korkmuyorum, ölümü bile göze alıyorum” anlamında kullanılan bir söz: Ölüm Allah’ın emri, bu işi yapacağım.

*** sayısını Allah bilir
“o kadar çok ki saymakla bitmez” anlamında kullanılan bir söz.

*** söz bir, Allah bir
verilen sözden dönülmeyeceğini anlatan bir söz: “Söz bir, Allah bir, seni ele vermem

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..