Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Akrabalarına karşı tutum ve Davranışlarına örnek

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Akrabalarına karşı tutum ve Davranışlarına örnek.Peygamberimizin akrabalarıyla münasebeti.Akrabalık hakları

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)Efendimiz,her konuda ailenin tüm bireyleriyle konuşur, onların düşüncelerini alır onlarla istişarer ederdi. Aileyi ilgilendiren herhangi bir konuda tek başına karar vermezdi. Örneğin kızlarını evlendirirken onların düşüncelerini sormuş ve istekleri doğrultusunda hareket etmiştir.olsaydı, hanımlarına birşey danışmasaydı ve sormasaydı herhangi bir itirazla karşılaşmazdı.

Peygamberimiz, ilk vahiy aldığı zaman, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu hanımı ile istişâre etmiştir. Hz. Hatice de hem kendisini teselli etmiş ve hem de onu meseleye kesin çözüm bulacak ve doğru teşhis koyacak bir kişiye, Varaka b. Nevfel’e götürmüştür. Bu olay Hz. Hatice’nin dirayetini, soğukkanlılığını ve isabetli karar verme yeteneğini mükemmel bir şekilde ortaya koymaktadır.

Peygamberimiz akrabalarıyla ilişkilerine çok önem verirdi. Kendisine emeği geçmiş olan büyüklerini hiç unutmamış, onlara hep iyilikle davranmış, hatırlarını saymıştır. Örneğin ona süt annelik yapmış olan Halime’ye büyük bir saygı beslerdi. Onu her gördüğünde “Anneciğim” diyerek iltifat eder, ona yer gösterir, halini hatırını, bir ihtiyacı olup olmadığını sorardı.

Bir defasında Halime annemizin yaşadığı köyde kuraklık olmuş, hayvanlar hastalıktan ölmüştü. Geçim sıkıntısı çeken Halime annemiz, Peygamberimizin yanına geldi ve derdini anlattı. Peygamberimiz o zaman Hz. Hatice ile evliydi. Süt anneye her türlü ikramda bulundular, ayrılırken ona kırk adet koyun hediye ettiler. Bu duruma çok memnun olan Halime annemiz aldığı hediyelerle birlikte köyüne döndü.

Hz. Muhammed (s), dedesi, amcaları ve diğer akrabalarıyla ilişkilerini sürdürmüştür. Onlara iyi davranarak güler yüz göstermiştir. Hasta olanları ziyaret etmiş, onların iyilşemesi için elinden geleni yapmıştır. Mekke’nin fethinde, çoğunluğu akraba olmakla birlikte kendisine çok eziyet eden müşrikleri bile affetmiştir.

Peygamberimiz, biz Müslümanları da akraba ilişkilerini sıkı tutmayı öğütlemiştir.

“Akrabalık bağını koparan (cezasını çekmeden) cennete giremez” (Buhari, Edeb, 11);

“Faziletli işlerin en üstünü senden ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek ilişkiyi sürdürmendir” (Ahmed, III, 438) anlamındaki hadisler akraba ziyaretinin ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir.

Bu nedenle, akrabaların sevinçli ve acılı günlerinde yanlarında bulunmak hem insanlık hem de dini görevlerimizdendir. Onlara fiili veya sözlü olarak her hangi bir zarar vermemeli, onları kötülememeli, unutmamalı ve dargın durmamalıyız. Akrabalık ilişkilerini sürdürmek farz, bu ilişkileri koparmak ise haramdır. Akrabasını unutmayan, onlar ile ilişkisini sürdüren kimse sevap, aksine davranıp koparan da günah kazanmış olur.

Bir adam Peygamberimize:

- Ey Allah’ın Elçisi! Bana cennete girmeme neden olacak bir salih amel söyle, dedi. Peygamberimiz:

- “Allah’a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verir, akrabayı gözetirsin.” buyurdu (Buhari, Edeb, 10)532. Allah’tan en çok korkan, yakınlarını en çok görüp gözeten ve en çok iyiliği emir, kötülükten men edendir. (İhya C.2 S.543)

533. Mükâfâtı en çabuk verilen tâat, sıla-i rahimdir. Hatta bir ev halkı kötü kimselerden bile olsa sıle-i rahim sâyesinde malları çoğalır nüfûsu artar. (İhya C.2 S.544)

534. Fakirlere verilen sadakaya bir, yakınlara verilen sadakaya iki sadaka sevabı vardır. (İhya C.2 S.545)

535. En üstün sadaka, senden yüz çeviren fakir akra-bana verdiğindir. (İhya C.2 S.545)

536. Faziletlerin en üstünü, gelmeyene gitmen, verme-yene vermen ve kötülük edene iyilikte bulunmandır. (İhya C.2 S.546)

537. Ömrünün uzamasını ve rızkının artmasını arzû eden Allah’tan korksun ve yakınlarını gözetsin. (İhya C.2 S.543)

538. Rahim (şefkat ve merhamet) arşta asılıdır. Onu yerine getirmek yalnız iyilik yapanlara iyilik yapmakla değil, asıl sıle-i rahim kendisine bakmayan yakınlarına bakmak, gelmeyenlere gitmektir. (İhya C.2 S.544)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..