Peygamberimiz (S.A.V.) Rüyada Görülür mü?

Peygamber Efendimiz rüyada görülebilir mi?peygamber Efendimizi rüyada görmek mümkünmü ?peygamberimizi rüyada görmek ne derece doğrudur?Şeytan peygamber efendimizin suretine girebilir mi?

Peygamber (s.a.v.)Efendimiz'i rüyada görmenin caiz olduğu ve bu rüyanın sadık bir rüya olduğuna dair pek çok hadisi şerif mevcuttur.Bunlardan sahihi Buhari'de bir kaçını nakletmemiz yeterli olur.

Ebu Hureyre (r.a.)'dan:Peygamber (s.a.v)efendimiz şöyle buyurmuşlar: "her kim beni rüyada görürse hakikatte beni görmüş olur.Zira şeytan benim suretime temesül edemez."(19)

Yine Ebu Hureyre (r.a.)'dan :Her kim beni rüyasında görürse,muhakkak o ,hak ve gerçek olarak beni görmüştür.Çünkü şeytan benim şekil ve hılkatime giremez".buyurduğu rivayet olunmuştur.(24)

Bu rivayetlerin hepsi bir manaya gelmektedir.
Dolayısıyla Peygamber (s.a.v.)Efendimiz 'i rüyada gördüğünü söyleyen kimse doğrulanır.Çünkü onu görmek haktır.Bunu ancak bidat sahibi olan kimse inkar eder.(25)

Sadece şöyle bir husus vardır ki,Şemaili şerifede tarif edilen suret ile görme şerefine nail olanın rüyasını tevil etmeye hacet yoktur.Bu bilinen surete muhalif görenlerin rüyası ise,hallerine münasip bir şey ile tabir edilmeye muhtaçtır.(26)19- Sahihi buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi,cild 1.s.104-105 Ankara 1984

21-Sahihi buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi cild.12 s.277

22-Sahihi buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi c.12 s.277 dipnot.

23 İmamı Buhari sahih-i Buhari c.4 s.300 hadis no 6997

24-ahihi buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi c. 12 s.278

25-fazilet neşriyat araştırma heyeti ,-şir'atül islam s.141

26-Sahihi buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi c.1 s.105 (dipnot)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..