Damat Kendine Nikahta Şahitlik yapabilir mi?

Hocam merhaba; imam nıkahı kıyılırken hocayla birlikte nikahı kıyılan damatta nikahın şahidi olabilirmi? böylece 2 kısı olmus oluyor nıkah gecerlı olurmu

Nikahın geçerli olması için nikah akdi sırasında iki şahidin hazır bulunması şarttır. Veli dışında iki şahit bulunmadıkça akit geçerli olmaz.

Delil ise şu hadislerdir: Hz. Aişe (r.anha), Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"Bir veli ve iki adaletli şahit olmadıkça nikah olmaz." (Ebu Davud, Nikah, 19; Darimi, Nikah, 11);


"Şahitler bulunmadıkça nikah olmaz." (Buhari, Şehadat, 8);

Başka bir hadiste:
"Dört kimsenin hazır bulunmadığı evlilik ancak fuhuştur. Bunlar; evlenecek olan erkek, kızın velisi ve iki şahittir." (eş-Şirazi, el-Mühezzeb, II, 42).buyrulmuş ve damat şahit olarak görülmeyip iki şahit diyerek şahitler damadın dışında olarak zikredilmiştir.

Akit sırasında şahit bulundurulmasını bildiren ayet , evlilik akdini de kapsamına alır. (Bakara, 2/282).

Akitlerde şahit, genellikle anlaşmazlık halinde tarafların haklarını korumada ispat kolaylığı sağar. Evlenme akdi de eşlerin lehine ve aleyhine hukuki sonuçlar meydana getiren bir akittir. Mehir, nafaka yükümlülüğü, nesebin sabit olması, sihri hısımlığın meydana gelmesi bunlar arasındadır. Diğer yandan evlilik akdinin alenen yapılması ve akit sırasında şahitlerin bulunması, eşleri zina töhmetinden korur.

Evlenme Şahidinde Aranan Nitelikler:

Evlenmede şahidin fonksiyonu, evlenmeye ilişkin icap ve kabulü işitmek ve anlamaktan ibarettir. Bunun için şahitlerin aynı yerde ve birlikte bulunmaları gerekir. Ayrı ayrı yerlerde veya aynı yerde olmakla birlikte, birbiri ardından evlenme iradelerine şahit olan kimselerin şahitlikleri geçerli sayılmaz.

Şahitte aranan nitelikler şunlardır:

a. Şahit akıllı ve ergin olmalıdır. Akıl hastası veya küçük çocukların şahitliği yeterli değildir.

b. Şahitlerin iki erkek veya bir erkek iki kadın olması gerekir. Tek şahitle nikah geçerli olmaz. Çünkü hadiste "Bir veli ve iki adaletli şahit olmadıkça nikah olmaz." buyurulmuştur (Ebu Davud Nikah, 19). Allah Teala şöyle buyurur:

"Erkeklerinizden iki şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, bu takdirde razı olacağınız şahitlerden bir erkekle iki kadın yeter." (Bakara, 2/282).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..