Zekat ve Fitre Vakti Ne Zamandır?

hocam kolay gelsin,
Zekat ve Fitreyi ramazan ayının herhangi bir günü içinde versek olur mu, 3.günü yada 16.günü yada 25.günü falan fark eder mi hocam?

Tskler...

Zekat kişiye elindeki nisaba ulaşan malının üzerinden tam bir sene geçmesiyle farz olur ve bu müddet içerisinde zekatını vermesi gerekir.Zekatı Ramazan ayında vermek şart olmayıp zekat vacip olan kimsenin ramazan ayını beklemesi gerekmez.Ancak Ramazan ayında vermek diğer zamanlardan daha faziletli olduğu için genelde zekat ayı ramazan olarak düşünülür ve ramazanda verilir.Ancak şunu unutmamak lazım bir kimsenin elinde nisaba ulaşan malı veya parası var ve bu mal ramazan ayında henüz üzerinden bir sene geçmediği için henüz farz olmamış.bu kimse tutup ramazan ayında zekatını verdi ama ona zekat ramazandan sonra senesi dolup farz oldu.Bu durumda kişinin ramazanda verdiği zekat geçerli olmaz.Farz olduğu andan itibaren vermesi icap ettiğinden tekrar vermesi gerekir aksi taktirde zekat yükümlülüğünden kurtulamaz.Yani kişi zekat vereceği zaman malının ne zaman zekata tabi olup olmayacağını iyi tesbit etmeli ondan sonra vermelidir.Zekat farz olduktan sonra ramazanı şerifin 3.-16. veya 25 .günü gibi dilediği zaman verebilir.

.Fıtır sadakası bayram günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olur ve Bayram namazından çıkıncaya kadar verilmelidir.Ancak ramazan ayının herhangi bir gününde de verilmesi caizdir.Fıtır sadakası ile yükümlü olma vakti (vücûb vakti) Hanefîler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması, çoğunluğa göre ise ramazanın son günü güneşin batması anıdır. Fıtır sadakasını yerine getirmenin geçerliliği (sıhhati) için hangi zaman dilimi içinde ödenmiş olması gerektiği hususunda da farklı ictihadlar vardır.

Önce belirtilmelidir ki, dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalan süre içinde geçerli olarak "edâ" edilebileceği görüşleri hâkimdir. Bu süreden öncesi ve sonrası hakkındaki görüşler özetle şöyledir:

Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre fıtır sadakası, ramazan ayının girmesinden itibaren ödenebilir. Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.Şâfiî mezhebine göre, fitre ramazan ayının başlangıcından itibaren ödenebilir, daha önce ödenmez. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise ancak ramazan bayramından bir veya iki gün önce verilebilir, daha önce verilemez. Diğer taraftan bu üç mezhebe göre, fitrenin bayramın 1. günü güneşin batışına kadar eda edilmesi geçerlidir. Özürsüz olarak bu vakitten sonraya bırakılması haramdır ve geciktirmekten ötürü fitreyi yerine getirmekle yükümlü olan kişi günahkâr olur. Fakat fitre borcu zimmetten düşmediği için, daha sonraki günlerde kazâ yoluyla yerine getirilmesi gerekir.

Özet olarak, bütün mezheplere göre, fitrenin Hz. Peygamber'in uygulamasına binaen bayram namazına gitmeden önce verilmesi müstehaptır. Bununla birlikte bilginler, yine Hz. Peygamber'in hadislerinde ifade edilen yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesi amacına uygun olarak fitrenin bayramdan bir-iki gün önce ödenmesini teşvik etmişlerdir. Fitrenin bayramın birinci gününden sonraya bırakılması ise câiz değildir; ancak zamanında ödenmemiş olmasından dolayı fitre yükümlülüğü sona ermez.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..