Mevlid okumak...

Mevlid okumak nedir.Duyduğuma göre
"Bid'ad-ı hasene" diyorlar.Bunun izahını yaparmısınız?

Cevap:
Efendimizin sıfatlarının öğrenilmesi,kema
latının dile getirilmesi gibi ulvi bir düşün
ce ile okunursa ve bir ticaret metaı haline
getirilmezse müstehsen görülür.Bid'at o-lan onun pazarlık ve ticaret vasıtası hali
ne getirilmesidir,yoksa sadece okunması
değildir.Hem bid'at'ın hasenesimi olur?
"Her bid'at dalalettir." Hadis-i şerifi kar
şısında düşünecek olursak Sapkınlığa se-
bep olan bir hususun "hasene" ile sıfat-lanması doğru olamaz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..