Vakfedilmiş kabristan...

Vakfedilmiş bir kabristan,tarla haline geti
rilipistifade edilirmi?

Cevap:
Böyle bir hareket asla caiz değildir.İster
se o kabristana cenaze defni yapılmaz ol
sun.Zira buranın vakıf oluşu kuvvet kazan
mış ve bu kabristana gömülmüş bulunan
ölülerin hakları geçmiş olmaktadır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..