Bunun usülü...

Şayet namazın bu sebeple bozulması doğru ise bunun usülü nasıldır?

Cemaatle namaz kılınan bir camii de,vaktin farzını tek başına kılmaya başladıktan sonra,aynı farz cemaatle kılınmaya başlansa bakılır.İmam iftitah tekbirini aldığı vakit,kendi başına namaz kılan kimse henüz secdeye varmamış ise hemen namazı keser ve imama uyar.Bu,namazı sevap yönünden daha kamil halde eda için olmaktadır. Eğer bu kişi kıldığı rekatı secde ile tamamlamış ise,farzın dört rekatli olup olmamasına göre hüküm de değişik olmaktadır.Şöyle ki :Kıldığı farz sabah namazı ise,bir rekatı tamamlamış olduğuna göre,diğer rekatıda kılacak olsa farz tamam olacağından cemaati kaçırmış olacaktır.Sabah namazının farzından sonra nafile kılmak mekruh olduğundan,imama nafile olarak uymak mümkün olmayacaktır.Bu sebeple, kıldığı ve secde ile kayıtladığı ilk rekatı, bir selamla yarıda kesip imama uyar.Bir rekatını tamamladığı akşam namazı ise,ona ikinci bir rekat ilave etmeden namazı selamla kesip uyar.Zira,bir rekat daha kıldığı takdirde namazın ekserisi kılınmış olacağından ve ekseriyet için hkmü-kül olduğundan,cemaati kaçırmış olacaktır.Bu sebeple tek rekatten ayrılıp imama uyar.
Kılınacak namaz dört rekatli ise,yalnız namaz kılan,kıldığı ve secde ile kayıtladığı rekata bir rekat daha ilave eder ve tehıyyatı okuyup selam verir ve farzı kılmak üzere imama uyar.Önceki iki rekat nafile olur.Eğer üç rekat kılmış haldeyken farza başlansa,kendi namazının eksrisi kılınmış olduğundan dörde tamamlar.Eğer kılınan namaz öğle veya yatsı namazı ise,nafile olarak imama uyabilir.İkindi namazı ise,nafile olarak imama uyamaz.Çünkü ikindinin farzından sonra nafile kılmak mekruhtur. Namaz kılan bu kimse,dört rekatli farzin üçüncü rekatına kalkmış ve henüz üçüncü rekatın secdesine varmadan önce o farz için ikamet olunsa, ayakta iken veya oturarak selam verir ve imama uyar.Kıldığı iki rekat kendisi için bir nafile olur.Şayet namaz kılanın kıldığı namaz farz değilde nafile bir namaz ise,onu iki rekate tamamlayıp selam vermedikçe namazı kesemez.Şayet o farz,cenaze namazı ise ve nafile ile meşğul olduğunda bunu kaçıracak ise,iki rekati tamamlamadan kesip imama uyar.Çünkü cenaze namazının yerini tutacak başka bir namaz yoktur.Yarıda kestiği nafileyi sonra kaza etme imkanı vardır.Öğle namazının sünnetini kılmağa başladıktan sonra farz için kamet getirilse sünneti iki rekate tamamlayıp,tehıyyatı okuyup selam verir sonra imama uyar.Öğlenin farzından sonra,ilk sünneti dört olarak kılar ve son sünneti de ayrıca kılar.
İkindinin farzından sonra sünnet kılmak mekruh olduğundan,bu mes'elede,farzdan sonra sünnet kaza edilmez.Yatsı namazında bir engel bulunmadığı için,sünneti kesip de farza durulmuş ise,yatsının farzından sonra sünneti kaza etmekte bir mahzur yoktur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..