Kameri aylardan dördüne neden "Haram "aylar denmiştir?

Kameri aylar on ikdir.Bunlardan dört tanesi haram aydır deniyor neden bu aylara haram ayı denmiştir?

Kameri aylar 12'dir.Bunlardan dört tanesi Haram aylardır.Bunlar ;Zilkade Zilhicce,Muharrem ve recebi şerif ayıdır.CenabıHak(C.C.) tevbe süresi 36.Ayetinde mealen:

"Doğrusu Allah gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı Allah katında on iki aydır.Onlardan dördü haram olanlardandır.Bu ayların haram kılınışı doğru dinin hesabı ve hükmüdür.Onun için, bilhassa bu aylarda (Zilkade zilhicce,Muharrem,Recep) nefislerinize zulmetmeyin.Bununla beraber,müşrikler sizinle toptan harp ettikleri gibi,siz de onlarla toptan harbedin;ve biliniz ki Allah,fenalıktan sakınanlarla beraberdir." buyurmuştur.

Bu ayette geçen "onun için bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin" kavlinden murat;Bu aylarda ,hususi ile de haram aylarda isyan etmek,itaatleri terk etmek,haram işlemekle bu ayların hürmetini bozmak sureti ile nefislerinize zulmetmeyin demektir.
Zira bu aylarda yapılan isyanın azabı daha şiddetli,yapılan ibadet ve itaatın sevabı'da daha çoktur.Onun için bu dört aya haram aylar denmiştir.

"Bu ayların haram kılınışı dosdoğru dinin hesap ve hükmüdür".Yani haram ayların adedinin Allah katında fazlasız ve noksansız on iki olması İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın dini, dini müstekımdir.Arablar bunu İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'dan miras olarak almış ve sahip çıkmışlardır.
Cahiliyye devrinde insanlar Haram aylara cidden çok hürmet ve tazım gösterirler,o aylarda cidal(harb etmek) ve kıtali (adam öldürme)hoş görmezlerdi.Hatta bir adam haram aylarda babasının veya kardeşinin katilini görse ona saldırmaz, onu görmezden gelirdi.Zira adam öldürmeyi haram kabul ediyorlardı.Onun için bu aylara "haram"aylar denmiştir.
Sonra nes'i ihdas ettiler ve hurmeti(haramlığı) değiştirdiler.Nesii yoluyla değiştirilinceye
kadar Recebe "Esamm" sağır ay diye isim vermişlerdi.

Bu aya "esamm"sağır ay adı verilmesinin sebebi:Kiramen Katibin melekleri diğer aylarda hem hasenatı (iyilikleri),hem de Seyyiatı (kötülükleri)yazarlar.Recep ayında ise sadece hasenatı yazarlar.Şer işitmezler ki yazsınlar....

Haram aylar, Haram aylarda günah işlenir mi, eşhuru hurum'a neden haram aylar denmiştir, Kameri aylardan dördüne neden kameri aylar denmiştir,

Yorumlar (2)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

  •  - Cvp: Kameri aylardan dördüne neden
    öz değil
  •  - Cvp: Kameri aylardan dördüne neden
    bn biliom zilkade zilhicce muharrem


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..