Fen adamlarının ispatlanmamış iddiaları.

Hocam! ilköğretim den beri fen kitaplarında hep yazılır,örneklendirilir ve bilimsellik tavrı içerisinde çizimler yapıalarak inatla iddia edilirdi:Dünyamız ve birçok gezegenler güneşten kopmadır.Ancak,bunu anlatan fen bilgisi öğretmenleri kendileri bile inanmış değillerdi. Ve halen bir türlü ispatlanamamış olan bu iddia sürdürülmektedir.Hocam konunuz değil belki ama bu konuda ne olur bir şey söylermisiniz?

Din ile ilim arasında esasta çatışma yoktur.Ancak mes'elelere bakış ölçülerinde ve izah tarzında farklılıklar bulunabilir.Biz müslümanlar,müsbet ilme değer vermekle beraber ona tapmayız.Müsbet ilmin kanunlarını vaz eden Cena-ı Hakk'a kulluk yaparız.Sorunuza açıklık kazandırması bakımından Enbiya Suresi'nin 30. ayetinin mealini yazıyorum: "Göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları birbirinden yarıp ayırdığımızı,her diri şey'i de sudan yarattığımızı o kafirler görmedilermi?Hala inanmmayacaklarmı onlar?"
Arz küresi dağsız,deresiz ve yekpare; Gök buudları da güneşi,ay'ı,ecram ve yıldızlar'ı yoktu.Hepsi bir bütün halinde idi veya yer küresi ecram-ı semaviyeye bitişikti ve hepsi tek şey idi,Cenab-ı hak onları birbirinden ayırdı ve yeri başlı başına bir kıt'a haline getirdi. O zaman,kimya bilginlerinin "Müvellidü'l-humuza" (Oksijen) dedikleri su maddesi,kendisindeki hareketler ile arzdan buharlaşmaya başladı.Bu madde,hava boşluğunda tekasüf etmeye(yoğunlaşmaya) başlayınca soğukluk onu suya döndürüyor.Ve böylece küre-i arz hayata elverişli hale gelmiş oluyordu.Ancak bunlar kendi kendine olmuş (Tabiat dedikleri) ve serseri bir tesadüfün eseri değildi.Çünkü madde,hem illet hemde malul olamaz.Bunlar hep Allah (c.c.) Hazretlerinin ilim,irade ve kudreti ile meydana geliyordu.
Tabiiki bütün bunları kavramak için akl-ı maaş yetmiyor.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..