Yolculuk yaparken otobüste uyumak abdesti bozar mı?

Biz ailemle bazen istambula camileri ziyarete gidiyoruz.Arabaya binmeden abdestimizi alıyoruz ama mesafe uzun olduğu için bazen arabada uyku demeyimde dalmak diyeyim .oturduğun yerde uyumak abdesti bozmaz deniyor.Bu durumda bizim abdestimiz bozulur mu?

Abdestli olan kimsenin şuur gücünü yok eden uyku abdesti bozar. Bu şuuru yok eden uyku, oturağı( iki kalçası) yerden ayrılmış şekilde uyumaktır. Bu da yanı üstüne yatıp uyumak yâni iki yanının birini yer üzerine ko­yarak uyumak veya iki oturağı (kaba eti)nim birisi üzere uyumak, ve­ya kafası üzere yattığı halde uyumak, veya yüzü üzere kapanıp uyu­maktır.

Şüphesiz şuur gücü yok olduğu zaman adeten, uyuyan kimse ken­disinden çıkan bir şeyin(iki yoldan birinden çıkan neasetin) farkına varmaz. Âdet ile sabit olan şey ise, teyakkun (kesin bilgi) gibidir.

Ayakta veya oturma hâlinde ya da rükû veya secde hâlinde karnını iki uyluğundan kaldırıp, pazularım iki yanlarından uzaklaştırıp uyu­şa, bu şekillerde olan uyku, eğer şuur gücü gitmezse, mutlaka abdes­ti bozmaz. İmâm Şafiî (Rh.A.) bunun aksi görüştedir.

Ayakta veya iki kalçası üzerine oturarak uyuyan kimse,bir şeye dayanarak uyuyorsa,ve bu dayandığı şey düştüğü veya alındığı zaman abdestin bozulup bozulmaması konusunda farklı görüşler vardır.

Hidâfe'ye göre; «Abdestli kimse bir şeye dayanarak uyur da, o şey alınınca düşer­se, o uyku onun abdestini bozar.» demiştir.
Zira makadının (kalçalarının yerinden kalkma veya hareket etme ihtimali ve bu arada necaset çıkma ihtimali vardır.
Muhît'de ise : «Eğer abdestli olan, ayakta olduğu halde veya otur­duğu halde uyurken düşse, eğer düşmezden veya düşerken veya düş­tüğü anda uyanırsa abdesti bozulmaz. Uyurken düşüp karar kıldıktan sonra uyanırsa, abdesti bozulur. denmiştir

Muhît'de «Eğer o şeye dayanıp uyuyan kimsenin oturağı yer üze­rine yerleşmiş değil ise,yani sürekli hareket ediyorsa, hades(abdestin bozulması) vâki olur. Eğer yer üzerine yerleşmiş ise, hades (abdest bozulması)vâki olmaz.

Y.

Otobüste uyumak abdesti bozarmı, yolculukta uyumak abdesti bozarmı, oturarak uyumak abdesti bozarmı,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..