ben kuran hatmedıyorum ama tilavet secdesi nasıl yapılyor blmıyorum yardımcı
olurmusunuz bana