İmamlkıta öncelik hakkı...

İmamlığa geçirilmekte kimlerin öncelik
hakkı vardır?

Cevap:
Namaz kılacakların içinde vazifeli imam
veya müezin varsa,namazı kıldırmak onun
vazifesi olduğu kadar hakkıdır da.Cami dı
şındaki bir yerde hane sahibi namaz kıldır
makta öncelik hakkına sahiptir.Bu iki yer
in ve kimsenin dışında kalan bir yer ve toplulukta tercih edilecek kimseleri
fıkıh kitaplarımız şöyle sıralamaktadır. :
a) Namaz mes'elelerini daha iyibilen, imamlığa evla görülmüştür.Bunda müsa
vi kimselerin bulunması halinde,sıra ile
şu kimseler imamlığa tercih ve takdim e-
dilir:
b)Kıraati daha düzgün olan,
c)Vera ve takvası daha ileri bulunan,
d) Daha yaşlı bulunan,
e)Ahlakça daha güzel bulunan,
f)Yüzü daha güzel ve nurani bulunan,
g)Şeref ve soyca daha şerefli olan,
h)Sesi daha güzel olan,
i)Elbisesi daha temiz bulunan,bundada
iki ve ya daha fazla kimse çıkar ise ara
larında kur'a atılır.Kur'a kime isabet eder
ise o imamlığa geçer.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..