Her mükellef Müslümanın uyması gereken Ellidört Farz şunlardır: 1. Allâhü Teâlâ'yı bir bilip zikretmek. 2. Helâl kazanılmış temiz elbise giymek, 3. Abdest almak, 4. Beş vakit namaz kılmak, 5. Cünüplükten gusletmek, 6. Rızık için Allâh'a tevekkül (itimad) etmek, 7. Helâlinden yeyip, içmek, 8. Allâh'ın taksîmine kanaat etmek, 9. Tevekkül etmek, 10. Kazâya (yâni Allâh'ın hükmüne) râzı olmak, 11. Nîmete karşılık şükretmek, 12. Belâya sebretmek, 13. Günahlara tevbe etmek, 14. İbâdetleri ihlâs ile yapmak, 15. Şeytânı düşman bilmek, 16. Kur'ânı delil tanımak, 17. Ölüme hazırlıklı olmak, 18. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak, 19. Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek, 20. Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek, 21. Akrabayı ziyâret etmek, 22. Emânete hıyânet etmemek, 23. Dinin kabul etmeyeceği şakayı yapmamak, 24. Allâh ve Resûlüne itâat etmek, 25. Günahtan kaçınıp Allâh'a sığınmak, 26. Allâh için sevmek, Allâh için sevmemek, 27. Her şeye ibretle bakmak, 28. Tefekkür etmek (Cenâb-ı Hakk'ın kudretini azametini ve insanın yaradılışındaki gayeyi düşünmek), 29. İlim öğrenmeye çalışmak, 30. Kötü zandan sakınmak, 31. İstihzâ (alay) etmemek, 32. Harama bakmamak, 33. Dâima doğru olmak, 34. Şımarıklık ve azgınlığı terketmek, 35. Sihir yapmamak, 36. Ölçü ve tartıda doğru olmak, 37. Allâh'ın azabından korkmak, 38. Bir günlük yiyeceği - içeceği olmayana sadaka vermek, 39. Allâh'ın rahmetinden ümid kesmemek, 40. Nefsinin kötü arzularına tâbi olmamak, 41. İçki içmemek, uyuşturucu kullanmamak, 42. Allâh'a ve mü'minlere sû-i zandan sakınmak, 43. Zekât vermek ve malî cihatta bulunmak, 44. Hayız ve nifas halinde eşiyle birleşmemek, 45. Bütün günahlardan; kalbini temiz tutumak, 46. Yetimin malını haksız olarak yememek, 47. Kibirlilik etmemek, 48. Livâta ve zinâ yapmamak, 49. Beş vakit namazı muhafaza etmek, 50. Zulm ile halkın malını yememek, 51. Allâh'a şirk (ortak) koşmamak, 52. Riyâdan (gösterişten) sakınmak, 53. Yalan yere yemin etmemek, 54. Verdiği sadakayı başa kakmamak