Süt emmeden dolayı meydana gelen haramlığı..

süt emme sebebiyle mydana gelen haramlıklar..süt emen kişiye süt mdiği kişinin hangi yakınları haram olur?

Soy ve sülale olarak, kişiye hangi yakınlarının nikahlan­ması haramsa, sütten olan aynı yakınlarının nikahlanmaları da haramdır. Başka bir tabirle:


Emme ve emzirmeden meydana gelen haramlık, aynen soy itibariyle olan haramlık gibidir. Yukarıda sıralanan ve soy iti­bariyle haram olan yedi sınıf kadın gibi, süt itibariyle kişinin yakını olan kadınlar da haramdır. Şöyle ki:


Süt anneler ve süt neneler, süt kızlar ve süt evladının kızları, süt kızkardeşler, süt halalar, süt teyzeler, süt biraderinin kızı ve süt hemşiresinin kızı.


Süt haramhğı, soy haramlığı ile kıyaslandığı zaman, esasta aynı olmakla beraber teferruatta bazı istisnalar görülebi­lir. Bu hususların tafsilatına bu kitapçığın hacmi müsait değildir. Biz, bu mevzuun ana hatlarını ve ehemmiyetli nokta­larını aşağıya alıyoruz:


Dokuz veya daha fazla yaşta bulunan bir kadının sütü, belirli vakit içinde bir çocuğun midesine gitmekle süt haramlığı meydana gelir. Kadın, ister bakire isterse adetten kesilmiş olsun. Emen çocuk, kadını ister hayatta isterse öldükten sonra emmiş bulunsun, haramlık hükmünde bir fark yoktur. Süt, çocuğun ister ağzından veya burnundan midesine ulaşmış ister emzikle verilmiş olsun, evlenme haramlığı tahakkuk eder.


Hanefi mezhebi'ne göre, sütün az veya çok olmasında, bir defa veya daha fazla emilmiş olmasında, bir fark yoktur. Sadece, sütün çocuğunun midesine ulaştığının bilinmesi yeterlidir.


Çocuğun emme müddeti, İmam-ı Azam hazretlerine göre, iki buçuk sene; İmameyn'e göre ve İmam Züfer'e göre iki yıldır. Sahih olan İmameyn'in ictihadlarıdır. Bu müddet geçtikten sonra mideye gidecek bir süt ile haramlık olmaz. Bu sebeple, 4-5 yaşındaki bir çocuk, herhangi bir kadının sütünü emecek olsa, veya bir erkek kendi karısının sütünü içse, bununla aralarında bir haramlık olmaz.


Emziren kadının veya kocasının soy ve süt itibariyle akra­bası, emen çocuğun da akrabası olurlar.


İki çocuğun bir zamanda veya değişik vakitlerde emdikleri süt, bir erkekle bir kadından olursa, bu çocuklar, ana-baba bir sütkardeşi olurlar. Fakat bir erkekten olmayıp da birinin emdiği süt, birinci kocadan; diğerinin emdiği ise ikinci kocadan olsa, bu çocuklar ana bir sütkardeşi olurlar. Şayet bir adamın iki karısı olup, çocukların her biri bir kadını emecek olsalar, bunlar baba bir süt kardeşi olurlar.


Bir kimse süt oğlunun veya süt babasının boşadığı kadını alamaz. Bir kadın da süt kızının kocası ile

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..