Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...

Kuranı Kerimde geçen konular nelerdir?Kuranda geçen konulardan örnekler..

Kur'anı Kerimde genel olarak insanın dünyevi ve uhrevi hayatıyla ilgili yapması gereken veya kaçınması gereken
amellere taalluk eden ayetler vardır.

Kuranı Kerimde geçen belli başlı konular şunlardır.
1. İnanç
İnanç esasları ile ilgili ayetler Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü iman dinin temelini oluşturmaktadır. İnan esasları 6 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar:
•Allah’a inanmak
•Meleklere inanmak
•Peygamberlere inanmak
•Kitaplara inanmak
•Kaza ve Kadere inanmak
•Ahirete inanmak
İman’ı tarif edecek olursak Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiği her şeyi gönülden kabullenmek ve tasdik etmek olarak tarif edebiliriz. Dolayısı ile iman dediğimiz zaman Allah ve Peygamber kavramları karşımıza çıkar. Bu ise Kelime-i Şehadet2te belirtilmiştir. Kelime-i Şehâdet ise

“Eşhedü en lâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh”
(Anlamı: Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve ben şahitlik ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.)

diye ifade edilir.

2. İbadet
İbadet Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için yapılan şeylerdir. Yüce Allah ile kullar arasındaki ilişki ibadetler ile kurulur. Başlıca ibadetler ise namaz, oruç, hac ve zekat olarak ifade edilebilir.

3. Ahlâk
Ahlâk, insanın inanç ve ibadet yoluyla, Allah ile kurduğu ilişkinin her türlü tutum ve davranışına yansımasıdır. Ahlâkın diğer bir boyutu da Allah’a olan bağlılığının samimiyet derecesini gösterir. Allah’a inanan ve ibadet eden bir müslümanın davranışları da bu yönde şekillenir. Müslüman, bu anlamda yardımsever, sorumluluk sahibi, kötülüklerden sakınan, insanlarla ilişkilerinde adaleti gözeten, kin, nefret, düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerden uzak duran kimsedir. Dinimiz ahlâka büyük önem vermiştir. Kur’an Peygamberimizin bizim için bir ahlak örneği olduğunu şöyle bildirmiştir:

“Andolsun ki, Rasûlullâh, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.

Peygamberimiz de “İslâm güzel ahlaktır.” diyerek ahlâkın dindeki önemine dikkat çekmiştir.

Kur'ân-ı Kerîm ayrıca başlıca şu konuları kapsar:

1. İtikad
Başta Allah'a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, ki­taplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur'an'ın kapsadığı konuların başında gelir.

2. İbadetler
Kur'an'da müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetlere dair âyetler vardır.

3. Muâmelât
Kur'an bir toplum un devamını sağlayan ve toplum fertleri­nin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri kapsar. Kur'an'da alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır.

4. Ukubat
İslâm toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fertleri­nin, İslâm'ın koyduğu kurallara aynen uymasıyla mümkün olur. Toplumun düzenini bozan, insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur'an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadır.

5. Ahlâk
Kur'an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, mer­hamet, sevgi... gibi ahlâkî hükümleri de kapsamına almaktadır.

6. Nasihat ve Tavsiyeler
İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı âhirete tercih etmemele­rini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koruyan nasihat ve tavsiyeler de Kur'an'ın içerdiği konular arasındadır.

7. Va‘d ve Vaîd
Allah'ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınan­ların cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terkedip yasaklarını çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur'an'da pek çok âyet bulunmaktadır.

8. İlmî Gerçekler
Kur'an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır. Kur'an, bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabı gibi bahsetmek yerine insanları, âlemin yaratıcısının kudret ve büyüklüğünü düşünmeye, Allah'ın nimetlerini anarak O'nu yüceltmeye teşvik eder.

9. Kıssalar
Kur'ân-ı Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatın­dan da söz eder. Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların ibret alacakları bir üslûp ile anlatır.

10. Dualar
İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah'ın yardımına muhtaç ol­duğu için Kur'an'da çeşitli dualar da yer almıştır.

Yorumlar (8)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

 • aslı  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  Çok yrdmc oldnz tşkredrm
 •  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  çok iyi bi şey performans ödevimi bu site sayesinde yaptım http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-2348.html
 •  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  iyi
 • sanane  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  teşekkürler yardımcı oldunuz :3
 • burkay  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  be beğen dım
 •  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  çok saolun çok yardımcı oldunuz...
 • cansel  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  ben istediğimi bulamadım offfffffffffffffffffffffffffffffff --- CEVAP: Ne aramıştınız? Sorunuz yardımcı olalım?
 •  - Cvp: Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler...
  :)


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..