Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız

Allahü Teala bizimle berzber olduğunu nasıl biliriz?Allahın her daim bizizmle olmasını ve bizi görmesini nasıl anlarız?

"… Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir." (Hadid suresi, ayet 4)
"Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah oradadır." (Bakara suresi, ayet 115)

Cenabı Hakkın sıfatı sübütiyyesinden birisi de basardır. Basar: Allahı telalanın Görür olması; (Allâhü Teâlâ; karanlik gecede, kara tasin üstünde, kara karincanin yürüdügünü görür ve ayaginin sesini isitir.)

Yüce Allah, her şeye güce yeten, bizi daima gören ve gözetendir. Bu durum Allah'ın biz insanları çok sevdiğini, koruduğunu, gözettiğini ve daima bizimle olduğu anlamın gelir. Konu ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:
"… Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir." (Hadid suresi, ayet 4)
"Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah oradadır." (Bakara suresi, ayet 115)

Allah'ın biz insanları sevdiğini, koruduğunu, görüp gözettiğini nasıl anlarız?
•Allah da insanı değerli ve üstün varlık olarak yaratmıştır. Kur'an'da geçen "Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık" (İsra suresi, 70) ayeti insanın üstün ve değerli bir varlık olarak yaratıldığını belirtmektedir.
•Allah insanı özenle yaratmıştır. Allah şöyle Kur'an'da buyurur: "Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık. (Tin suresi, 4)
•Allah Kur'an'da insana yakın olduğunu çeşitli ayetlerde belirtmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: "Kullarım beni sana sorduklarında bilin ki ben onlara çok yakınım..." (Bakara suresi, 186)
•Allah'ın insanları sevdiğinin en güzel göstergesi verdiği nimetlerde kendini göstermektedir. Allah, insanın varlığını sürdürmesi için evrendeki her şeyi onun emrine vermiştir. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için; havaya, suya, yiyeceklere, giyeceklere ihtiyacı vardır. Evrendeki bütün kaynaklar ve varlıklar bizim yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaratılmıştır. Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Allah, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı." (Bakara suresi, 29)
•Allah insanı diğer varlıklarda bulunmayan akıl, irade, düşünme, bilme gibi yeteneklerle donatmıştır. Aklı ve düşüncesi ile iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydayı zarardan ayırt eder. Çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir. İradesini kullanarak da davranışlarını kontrol eder ve onu iyiye, güzele yönlendirir.
•Allah, sonsuz merhametinin gereği olarak bizim doğru ve dürüst bir şekilde yaşayabilmemiz için iyi ve kötü yolları göstermiştir. Bunun için kitap ve peygamberler göndermiştir. Bütün bunlar Allah'ın biz insanları çok sevdiğinin ve bize değer verdiğinin en açık delilidir.
•Allah, insanın sahip olduğu akıl, din, namus, onur, mal ve can gibi değerleri kutsal saymış, koyduğu emir ve yasaklarla onun bu değerlerini koruma altına almıştır. İnsanın Allah katındaki değerinin ve sevgisini ifadesi olarak, "bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmeye" eş değer bir suç olarak kabul edilmiştir.
Allah'ın varlığına, birliğine gönülden inanır, onu çok anar ve ondan yardım dilersek onu kalbimizde hissederiz.
•Allah'ın varlığına, birliğine gönülden inanır, onu çok anar ve ondan yardım dilersek onu kalbimizde hissederiz. O, çocukların ve iyi insanların her zaman yanında ve yardımcısıdır. O, kendine inananlarla beraberdir, güçsüzlerin, çaresizlerin yardımcısı ve en büyük dostudur. Çünkü Allah koruyucu, bağışlayıcı, her şeyi işiten, bilen, gören ve her şeye gücü yetendir. Yüce Allah Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: " Allah'a gönülden bağlanıp, ona karşı gelmekten sakınan kimseye yüce tanrı (her işte) sıkıntıdan çekip kurtaracağı bir yol gösterir ve onu hiç beklemediği yerden rızık ihsan eder, çünkü kim Allah'a güvenip gönülden bağlanırsa yüce Allah ona yeterlidir." (Talak, 2-3)


Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmek bize neler kanlandırır?

Allah'ın her zaman bizimle beraber olduğunu bilmek bizi, güvenli, mutlu ve huzurlu kılar. Sıkıntılı ve üzüntülü anlarımızda onu yanımızda olduğunu bilmek bizi rahatlatır ve bize güç verir. Aynı zamanda iyi davranışlarda bulunarak onun sevgisini kazanırız. Onun sevgisini kazanmak, ona sığınmak bizi mutlu eder, içimiz rahatlar, huzur duyarız.


Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmek ve buna inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler?
•Allah'ın her zaman kendisini koruyup gözettiğini bilmek, insanı daima güzel işler yapmaya yöneltir. Bu düşünce onu kötü şeylerden uzaklaştırır. Kimsenin gönlünü kırmaz. Herkese sevgiyle yaklaşır. Kendisi için istediğini başkaları için de ister. İyiliksever, dürüst, hoşgörülü, merhametli olur. Sorumluluklarını bilir ve ona göre davranır. Böyle duygu ve düşüncelere sahip olan insanları herkes sever.

•Kalbi Allah sevgisi ile dolu olan insan, ailesini, arkadaşlarını, insanları, vatanını ve milletini sever. Allah'ın özenle yarattığı varlıkları koruyarak ona olan sevgisini gösterir. Böylece çevresiyle uyumlu bir yaşam sürdürür. Bu durum insana huzur ve mutluluk verir.

•Allah sevgisi bütün sevgilerin kaynağı, en yücesi, en kutsalıdır. Bir insan için en büyük mutluluk Allah'ın sevdiği kimselerden olmaktır. Biz de Allah'ın sevgisini elde edebilmek için insanlığın paylaşabileceği değerler ortaya koymamız gerekir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..