Kadının Kocası Üzerindeki Nafaka hakkı

Nafaka Nedir?İslam hukukunda nafaka hakkı.kadının Kocası üzerindeki haklarından birisi nafaka Hakkı neyi kapsar?Erkek Karısına nafaka olarak temin etmesi gereken şeyler

Nafaka, yani yenilip içilecek ve kullanılacak şeyler haya için zaruri olan ve vazgeçilemeyen asli ihtiyaçlara denilmekte­dir. Bu itibarla, leblebi, fındık, fıstık ve çekirdek gibi çerezlerin dinimizce yasaklanmamış bulunan kına gibi şeylerin alınmasına müsaade varsa da mecburiyet yoktur.
Ev ihtiyaçlarından bulunan yatak, yorgan, battaniye. pencere perdesi ve kilim gibi mefruşat; süpürge, sabun, tarak ve fırça gibi temizlik eşyası; erkek tarafından temin edilecektir.
Dinimizce yasaklanmamış olmakla beraber zaruri ihtiyaç­lardan olmayan koltuk ve benzeri ev eşyası, lüks kabul edilmiştjr. Alınmasında bir mahzur olmamakla beraber alınmamasında da bir vebal yoktur.
Nafaka yemek, elbise ve meskendir. Nafakanın miktarı, ko­canın maddi imkanı nisbetinde farklılık arzeder. Şöyle ki:
Kadın ve erkeğin her ikisi fakir iseler, erkeğin vazifesi ona göredir.
Biri zengin, diğeri fakir ise o aileye orta yollu bir nafaka lazım gelir. Bu vaziyet karşısında fakir olan erkek ise, kudreti­nin yettiği kadar nafaka temini ile mükellef bulunmaktadır. Koca, fakir iken zengin veya zengin iken fakir düşecek olsa na­fakanın miktarı, zenginliğe ve fakirliğe göre artar ve eksilir.
Bir kimse, bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin nafa­kalarını zamanında ve eksiksiz olarak vermek zorundadır. Bunu elinde tutup vermemesi, yersiz bir tasarruf olup huzur-ı ilahide sorumlu olmaya sebeptir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..