Abdestin Adabı (edepleri) Nelerdir?

Abdestin adabı nedir?Abdest alırken dikkat edlmesi gereken hususlar?Sünnet olarak abdest nasıl alınır?Abdest almanın usulü ve adabı

Abdest almanın farklı kitaplarda bir çok adabı zikredilmiştir.ancak biz dürer kitabında zikredilenleri aldık.
Abdestin edebleri şunlardır:
1- Abdest alırken kıbleye yönelmek.
2- Abdest uzuvlarım oğmak.
3 - Küçük parmağını kulaklarının deliklerine sokmak.
4- Özürlü olmayan kimsenin, abdesti vakitten önce almasıdır.

Çünkü özürlünün vakitten önce aldığı abdest, İmâm Züfer' (Rh.A.) e göre, vaktin girmesiyle bozulur. Şu halde, özürlü için evlâ (güzel) olan, bun­dan kaçınmaktır.
5- Abdest alan kimsenin, parmağındaki geniş yüzüğü hareket ettirmesidir.(eğer yüzük dar ise çıkartılması gerekir)
6- Başkasından, abdest için yardım istememektir. (özürlü olmanın dışında)
7- Abdest alırken dünya'kelâmı konuşmamaktır.
8- Kullanılmış sudan sakınmak için, abdest alırken yüksek bir yerde oturmaktır.
9- Kalbindeki niyetle dilindeki niyeti bir arada yapmaktır.Hem kalben hem de dil ile niyet etmek
10- Her bir uzvun yıkanması sırasında

(Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dînil İslâm) demektir.
11- Her uzvun yıkanması sırasında şu me'sûr (selefden nakledi­len makbul) duaları okumaktır: Mazmaza sırasında : [47]

«Allahümme eınnî.alâ tilâvetil Kur'âni ve zikrikc ve şükrike ve hüsn-i ıbâdetike.»
İstinşâk sırasında : [48]

«Allahümme erihnî râyihate'lcenneti ve'r-züknî mih neîmihâ.» Yüzü yıkama sırasında:

«Allahümme İbeyyu vechî binûrike yevme tebyezzu vücûhün ve tes-veddü vücûh.»

Sağ eli (kolu ) yıkarken :

«Allahümme a'tınî kitabî biyemin! ve hâsibnî hısâbcn yesîra.» Sol eli (kolu) yıkarken :

«Allâhümme lâ tu'tınî kitabî bişimâlî velâ min verâi zahri.» Başı mesh ederken :

«Allâhümme ezıllenî tahte zilli arşike yevme lâ zille illâ zıllük.» İki kulağı mesh ederken :

«AUâhümmec'alnî * minellezîne yestemiûnel kavle feyettebiûne ah-seneh.»

Boynu mesh ederken:
«Allâhümme a'tik unukî (yahut rakabetî) mine'n-nâri.» İki ayakları yıkamada:

«Allâhümme sebbit kademeyye ale's-sirâtı yevme tezillu fîhi'I-ak-dâm.»

Abdestten sonra Nebi aleyhissalâtu ve's-selâm için salevât duasını okumaktır.

Şu duayı da okumalıdır:

«Allâhümme'c-alnî mine'ttevvâbîne vec'alnî minel mütetahhlrîn.»
12- Abdestten sonra, abdest suyundan arta kalan sudan kıb­leye yönelerek bir miktar içmektir.
Vâv'm fethıyle ( v e d.û ') abdest alman suya derler. Fukahâ, «Ayakta su içmek caiz değildir. Ancak abdestten sonra fazla kalan su ve zemzem suyu için caizdir» demişlerdir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..