Tırnak Uzatma Caiz midir?

tırnak uzaltmak caizmidir?tırnak uzatmanın dinen sakıncası varmı?Tırnakları kesmemenin hükmü nedir?

Kadın olsun erkek olsun tırnakları her ne sebeple olursa olsun uzatmak islamın fıtratından olan temizliği terk etmek olduğundan mekruhtur.Tırnakları kesmekte ihmalkârlık etmek caiz değildir. Benî Gaffar kabilesinden bir adamdan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:

“Etek traşı olmayan, tırnaklarını kesmeyen ve bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir.”1buyurmuşlardır.

Ebu Eyyüb el-Ensari (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:

“Nasıl oluyor da, sizden biriniz gök haberlerinden soruyor? Halbuki o, tırnaklarını kuşların tırnakları gibi uzun bırakıyor, kesmiyor da, tırnaklarında cenabetlik, kir ve pislik toplanıyor, birikiyor!”buyurmakla tırnak kesmenin önemini belirtmişlerdir.

İbn-i Abidin şöyle der: “Bir kimse tırnaklarını, dikkatsizlik ve ihmal yüzünden vaktinde kesmeyerek uzatırsa, o kimse geçinmek hususunda rızık darlığına düşer. Feyiz ve bereketten mahrum kalır.”

Asrımızda bazı Müslümanım diyen kadınlar maalesef kâfir kadınlara özenerek onlar gibi tırnaklarını uzatmaktadırlar. Bizim inancımızda bunun yeri yoktur. Uzatılan ve ojelenen tırnaklar insanın yaratılışına aykırıdır. ALLAH Teâlâ\'ya isyanın birer belgesi hükmündedir. Ojeli tırnaklar abdeste ve gusle manidir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..