2019 Kutlu Doğum Haftası Ne Zaman?

2019 Kutlu Doğum haftası ne zaman kutlanır?

2019 kutlu doğum haftası 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanacaktir.

Kutlu Doğum Haftası, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz'in doğumunu kutlamak amacıyla her yıl 14-20 Nisan arasındaki bu günlerde kutlanır.

hakkında "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik "buyrulan Hz.Peygamberimiz'in doğumundan ölümüne bütün hayatı bizlere örnek olmuştur.
Peygamber Efendimiz üstün kişiliği, güvenilirliği , insana değer vermesi , hakkı gözetmesi , sabırlı ve hoşgörülü oluşu ile en güzel örnektir.

Hz. Muhammed (s.a.v)'in en önemli özelliği , başkalarına önerdiği nasihatları ve ahlak kurallarını önce kendi yaşamında uygulamasıdır. O , kendini başkalarından üstün görmemiş , Kur’an-ı Kerim'in öğütlerini ve yasaklarını yaşamının her anında uygulamıştır.

Peygamberimiz bütün kemal ve güzellikleri kendisinde toplamış, örnek bir şahsiyettir. O’nun mükemmel ahlakını ciltler dolusu kitaplarla bile anlatmak mümkün değildir.

Peygamberimizin ahlakı Kur’an ahlakı idi. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz O’nun ahlakını överek, şöyle buyurmuştur: "Ya Muhammed! Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin." [1]

Peygamberimizin ahlak ve yaşayışı Hz. Aişe Annemize sorulduğu zaman "Siz Kur’an okumuyor musunuz? O’nun ahlakı Kur’an’dan ibaret idi." [2] diye cevap vermiştir.

Peygamberimiz [s.a.v.] Cenab-ı Hakk’a şöyle niyaz ediyordu: "Allah’ım! Beni ahlakın en güzeline yönelt, kötü ahlaktan uzaklaştır." [3]

Peygamberimiz, aile fertleri ile iyi geçinir, ev işlerinde yol gösterir ve onlara yardım ederdi. Bu konuda şöyle buyururdu: "En hayırlınız, ahlakı örnek olanınız ve aile fertlerine en çok faydalı

olanınızdır." [4]

Peygamberimiz fakirlerin evlerine gider, onların hatırlarını sorar, onlarla beraber otururdu.

Arkadaşlarının arasında bulunduğu zamanlarda, dışarıdan gelen kimseler, oturduğu yer itibariyle O’nu ayırdedemezlerdi. Bir gün peygamberimizin ziyaretine gelen bir bedevi, Peygamberimizin huzurunda olmanın verdiği heyecanla, korkup titremeye başlamıştı. Bunun üzerine peygamberimiz, o kimseyi şöyle teskin etti; "Arkadaş kendine gel! Ben hükümdar değilim.

Ben, Kureyş’den kadid lokmasıyla geçinen bir kadının oğluyum." Peygamberimiz kendi işlerini kendisi görürdü. Arkadaşlarıyla beraber bir iş yapıldığı zaman, kendisi de onlarla birlikte çalışırdı. Bir yolculuk esnasında istirahat edilmiş, yemek hazırlamak için görev bölümü yapılmıştı. Peygamber Efendimiz "Öyle ise ben de yakacak temin edeyim." buyurmuştur. Arkadaşlarının, istirahat etmesi yönündeki ısrarlarına rağmen, onlara yardım etmiştir.

Peygamberimizin özü sözüne uygundu. Hiç kimse ile alay etmez ve kimsenin dedikodusunu yapmazdı. Kimseye küsmez, küskünleri barıştırır, suçluları affederdi.

Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara ve ihtiyacı olanlara çok acır, onlara elinden gelen yardımı yapardı. Kadınların haklarına çok dikkat eder, komşu hukukuna riayet eder, hayvanların hakları hususunda da büyük titizlik gösterirdi.

Tatlı dilli ve güler yüzlüydü. Hiç kimseye kötü laf söylemez, kötü davranışta bulunmaz, herkesi dinler, kimsenin lafını kesmezdi. İnsanların gizli hallerini ve kusurlarını araştırmaz, daima haklıyı tutar, kimsenin özürünü yüzüne vurmazdı.

Karşılaştığı kimselere selam verir, ellerini sıkar, hal ve hatırlarını sorardı. Haya, edeb, sabır, cesaret ve şecaat örneği idi. O, hayatı boyunca daima iyinin, doğrunun ve örnek yanında olmuş; kötüden, şerden ve çirkin şeylerden son derece kaçınmıştır.

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı İle İlgili Örnekler

1-Peygamberimizin kalbi insan sevgisiyle doludur.
2-Peygamberimiz çocukları çok sever onları kucağına alır okşardı.
3-Peygamberimiz son derece alçak gönüllü idi. Zengin fakir ayırımı yapmazdı
4-Bir meclise gittiği zaman boş bulduğu yere otururdu.
5-Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri için dua ederdi.
6-Peygamberimiz ayaklarını başkalarına karşı uzatmazdı.
7-Peygamberimiz elbisesini kendi eliyle yamar ve ayakkabısını kendi onarırdı.
8-Peygamberimiz kadınlara son derece nazik davranırev işlerinde onlara yardım ederdi
9-Peygamberimiz başkalarına yük olmazdı.
"Sizin en hayırlınız kadınlara karşı iyi davranandır." Hadis.
10-Peygamberimiz misafiri çok sever, onlara bizzat kendi hizmet ederdi.
11-Peygamberimiz Müslüman olan ve olmayana aynı şekilde davranırdı.
12-Peygamberimiz hiç kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış ve ömründe kimseyi azarlamamıştır.
13-Peygamberimiz güler yüzlü tatlı sözlü idi.
14-Peygamberimiz başkaları konuşurken onları dinler, sözlerini kesmezdi.
15-Peygamberimiz gördüğü özürleri kimsenin yüzüne vurmazdı.
16.Peygamberimizin yaşayışı sade ve temizdi. Bedenini daima temiz tutar, elbiselerinin çok temiz olmasına dikkat ederdi.
17- Peygamberimiz doğru sözlü idi. Verdiği sözden dönmezdi ve yalancıları hiç sevmezdi.
18.Peygamberimiz dişlerini temizlemek için misvak kullanırdı.
19-Peygamberimiz insanların en cömerti idi. Kendisinden bir şey isteyen kişiyi asla boş çevirmezdi.
"ben ancak bir dağıtıcıyım, veren Allah’tır" derdi.
20-Peygamberimiz kimseden intikam almaz bağışlamayı severdi.
21-Peygamberimiz kendisine kötülük edenlere, iyilik ederdi. Kendisine yapılan iyilikleri hiç unutmaz, iyilik yapanları her zaman iyilikleri ile anardı.
22-Peygamberimiz yaşlılara saygılı davranır, küçüklere sevgi ve şefkat gösterirdi. Süt kardeşlerini gördüğü zaman ayağa kalkar, hırkasını yere yayarak onları oturturdu.
23-Peygamberimiz, maddi imkanlara sahip olduğu durumlarda sade bir hayat yaşamış, elinde ne varsa yoksullara vermiştir.
24-Peygamberimiz tembelliği ve boş oturmayı sevmezdi.

Kaynaklar
1- Kalem Sûresi - ayet: 4.
2- Müslim, 1/514 [Hadis No: 746; Yücel, İrfan, Peygamberimizin Hayatı, Sh. 264, Diyanet Yayını].
3- Müslim, Sahih, 1/535 [Hadis No: 771]. Yücel, İrfan, a.g.e. Sh. 264.
4- El- Buhari, 4/166; Müslim, 4/1810 [Hadis No: 2321] Tecrid Terc. 9/318 [Hadis No: 1456]

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..