Türkçe yazıdan veya Türkçe meal'den Kur'an-ı Kerim hatmi caiz mi?

Türkçe yazıdan veya Türkçe mealden Kuran hatmi yapılır mı?Meal'den okunan Türkçe hatim kabul olur mu,Türkçe kuran hatmi caizmi?

Gerek namazda ve namazın dışında Kuran ancak nazil olduğu dil olan arapça ile okunablir.Diğer diller ile okunamaz.Kişi ister arabçayı güzelce okusun isterse okuyamasın,durum aynıdır.

İmamı Azama göre okunabilir,İmameyne göre Arapçayı güzel okuyamayan Kuranı kendi diliyle okuyabilir.Bezdevi İmamı Azamın bu sözünden geri döndüğünü yani başka dil ile okunamayacağını söylediğini nakleder.

Bu sözlerden Kur'anı Kerimin başka dillere terceme edilemeyeceği anlaşılmamalı.Kur'an bütün insanlığa ışık tutan bir kitap olması hasebiyle anlaşılması ve anlatılması gerekli bir Kitap'tır.Onun arapça başta olmak üzere diğer dillere terceme ve tefsirinin yapılması,müslümaların başta gelen vazifelerindendir.Burada ifade edilmek istenen husus,yapılan bu terceme ve tefsirlerin Kur'an hükmünde olamayacağını belirtmektir.Allah namazda Kuran okunmasını emrediyor,terceme veya tefirini değil.

Kur'anın Kur'anlığı nazım ve mana bütünlüğü ile sabit olduğundan ,Kur'an,Kur'an olarak ancak inzal olunduğu üzere okunur.Kur'anın icaz-ı(İnsan kelamı olmayıp,Allah kelamı oluşu)nazım ve mananın iştirakı ile mümkündür.Mana'nın lafzından ayrılması halinde ise,Kur'anın icaz-ı kaybolur,ona Kur'an demek caiz olmaz.

Türkçe Kur'an hatmi yapılır mı, Kur'an hatmi Türkçe yapılır mı, Mealden kuranı Kerim hatmi caizmi?Türkçe Hatim yapılır mı,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..