Ka'bede nafile namaz kılınır mı?

Ka'bede nafile namaz kılmak caiz midir?Ka'be de namaz kılmanın hükmü nedir? Kabede nafile kılınır mı?Kabede cemaatle veya tek başına namaz kılınır mı?

Ka'be'de nafile namaz ittifakla(Bütün alimlerin görüşüne göre) caizdir. Farz olan namaz da sa­hihtir. İmâm Şafiî (Rh.A.) bunun aksi görüştedir.

Münferid oldukları halde ve cemâat ile namaz kılmaları sahîhdir.

Yüzleri çeşitli yönde olsa da yine, sahîh olur. Ancak kafası imâmın yü­züne gelen kimsenin namazı sahîh olmaz. Çünkü o kimse imâmın önü­ne geçtiği için namazı caiz olmaz. İmâm ile beraber olan kimse imâmın önüne geçmiş olmaz ve kıbleye yönelir.

Yine, eğer Ka'be'de halka olsalar, namazları sahîh olur. Şayet ba­zıları imâmın önünde, imâmın yüzü de Ka'be'ye yönelmiş olduğu hal­de olursa, yine sahîh olur.

Cemâat, Ka'be'nin dört tarafından imâma uysa, bazıları Ka'be' ye imâmdan daha yakın bile olsa,, iktidâ caiz olur. Ancak imâmın tara­fındaki kimsenin, imâmın önüne geçtiğinden dolayı caiz olmaz. Diğer tarafında olan kimse, böyle değildir. Çünkü o kimse hükmen imâmın ar-dındadır. Böylece, Ka'be'ye yakınlığı zarar yermez.
Cemâat Ka'be'nin dışından, Ka'be'nin içinde olan imâma uysa, ka­pı da açık olsa, o cemâatin imâma uyması caizdir. Çünkü Ka'be'nin ka­pısı açık iken, imâmın Ka'be içinde durması, diğer mescidlerde imâ­mın mihrabda durması gibidir. Ka'be'nin üstünde namaz kılmak, her ne kadar caiz ise de mekruhtur. Çünkü Ka'be'ye ta'zîme aykırıdır

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..