Muharrem (Aşure)ayının faziletleri..

Muharrem ayının önemi ve fazileti nedir?Muharrem ayının bizim için önemi nedir?Muharrem ayının dinimizdeki yeri nedir?

Muharrem ayı içerisinde meydana gelen ulvi hadiseler ve islami bir tarih başlangıcı kabul edilmesi bakımından Müslümanlar arasında büyük bir ehemmiyet taşır.
İnsanlar tarih içerisinde bazı mühim hadiseleri takvim başlangıcı olarak kabul edegelmiştir.Bugün hırstiyan batıya uyarak kullandığımız miladi tarihte güya hz.İsa aleyhisselamın doğum tarihini başlangıç kabul etmiştir.Milad doğum demektir.ancak Hz. İsa a.s 'ın miladı olarak kabul edilen tarihte büyük bir ihtimalle yanlıştır.Bu hususta çok çeşitli rivayetler vardır.

Efendimiz (s.a.v.)Efendimizin dünyayı şereflendirdiği senelerde ise,Mekkelilerin hafızasında yer etmiş olan fil hadisesi ki,ebrehe kabeye saldırdığında bir mucize olarak ebabil kuşları tarafından biçilmiş ekin tarlası gibi helak edilmesi konuşulmakta ve hadiseler bundan önce ve sonra olarak değerlendirilmekte ve bir nevi tarih başlangıcı olmakta idi.Efendimiz (s..v.)fil yılında 53.gün dünyayı şereflendirmiş onun 40.yılında peygamberlik gelmişti.

Peygamberimizin medine-i münevvereye hicrtinden sonra İslamiyet çok büyük gelişme göstermiş:Bu nurlu şehirden yayılan islam nuru bütün cihanı aydınlatmıştı.Bu bkımdan hicret hadisesi islam tarihinde dönüm noktası olmuştu.Efendimiz (s.a.v.)irtihalinden sonraki dönemlerde Müslümanlar kendilerine yeni bir takvim başlangıcı aradılar.

Hz.Ömer r.a. zamanında toplanan islam şurası,islam tarihindeki büyük ehemmiyetine binaen Hz.Ali k.v.nin teklifini kabul ederek hicret yılını başlangıç olarak kabul etti.Ay olarak da ilk islam muhacirlerinin ve Peygamber s.a.v.minde hicret ettiği ve kameri aylar içerisinde çok hususi bir yere sahip olan ,Muharrem ayı kabul edildi.

Sene olrak ise,kameri ay yılı dediğimiz 354 gün esasına dayanan,her sene 11 gün önce gelen yıl esası benimsendi.İbadet ve taatımızda da bu kameri yıl ve bununla ilgili aylar esastır.Kuranı Kerim ve hadisi şeriflerde hep bu aylardan bahsedilmektedir.Bununda çok büyük hikmeti vardır.Her sene 11 gün önce deldiği için hac,oru,kurban ve benzeri ibadetlerimiz zaman içerisinde her aya yayılmış,her mevsimde bu ibadetleri ywpmwnın zevki yaşanıyor.Tıpkı devamlı dönen dünyada her yerde ayrı vaktin yaşanması ve her an dünya üzerinde ezanı Muhammedinin devamlı okunması,beş vakit namazın kılınıp Allah secde edilmesi gibi

Hürmet edilmesi icap eden bir ay olduğu Ayeti
"Ramazan orucundan sonra oruçların en faziletlisi Allahın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur."Farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz da gece namazıdır.(müslim tergıp c.2 sh.462)

Hz. Ali (K.V)de şöyle rivayet etmektedir:
"Ben Rasülüllah s.a.v.'in yanında otururken bir adam ona;
-Ya Rasülellah! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersiniz? deyince Rasülüllah (s.a.v.);"Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan Muharrem ayından tut!Çünkü O' Allahın ayıdır.O Ayda bir gün vardır ki,Allah bir kavmin tevbesini o günde kabul etti.ve diğer bir kavmin tevbesini de o günde kabul edecektir."buyurdu.

Bu hadisi şerifteki müjdeye dikkat etmeliyiz.Cenabı Hak bir kavmin tevbesini kabul edecekse bizlerde topluluk olarak tevbelerimizi Cenabı Hakka arz edelim.Bizlere böyle mübarek günler veren Mevlamız,umulur ki,bu günlerdeki esrarının hürmetine af ve mağfiret ile muamelede bulunsun Ümmeti Muhammedin hidayetini ziyadeleştirip kıyamet sabahına kadar daim ve kam kılsın.

"Bu ayın ilk on günü oruç tutan kimsenin Cenbı Hak o sene ömrünü bereketlendirir,uzatır."

"Bu ay içerisinde;Perşembe,Cuma,Cumartesi günleri peşpeşe ouç tutulursa 900 senelik nafile sevabı verilir."

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10.gün oruç tutmak ve 10.gün aşure pişirmek faziletli ibadetlerdendir.Bunu yerine getirenlerin Hz. hasan ve Hüseyin Efendilerimizle cennete girecekleri ümid edilir.
Bu 10 günlük orucu tutamayanlar,mümkünse 8,9 ve 10 günleri oruç tutmalıdır.Rasülüllah Efendimiz S.a.v. 9.cu günü seferde bulunuyorlardı.o bakımdan yalnız 10. gün oruç tutmuşlar ve "sağ olursak seneye 9.günü de tutarız" buyurmuşlardır.

Muharremin9. ve 10. günleri birer teşbih namazı kılınmalıdır.Yine 9. ve 10. geceleri teheccüd vaktinde rıza-i ilahi için 4 rekat namaz kılınır.Her rekatte 50 ihlası şerif okunur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..