Aşure orucu nasıl tutulur?

Aşure orucuna nasıl niyet edilir?Aşure orucu nasıl tutulur?Aşure orucu kaç gün tutulmalıdır?

Aşure orucu Ramazan ayından sonra tutulan oruçlar arasında en kıymetli oruçtur.Aşure günü oruç tutmak farz değil ancak sünnettir.Aşure orucu da Ramazan orucu gibi imsak vakti ile iftar vakti arasında kendin yemekten ,içmekten ve cinsi münasebetten uzak durarak tutulur.Ramazan orucunda sakıncalı olan her şey Aşure orucunda da sakıncalıdır.Aşure orucuna "Rıza-i şerifin için oruç tutmaya" diye niyet edilebilir.Aşure günü orucunu tek olarak yani sadece aşure günü oruç tutmak mekruhtur.Hadisi şerifte:

“Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz.”buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)


Peygamber Efendimiz (s.a.v.)Aşure günü orucunu tavsiye buyurmuş,ancak bu günde Yahudilerin orucu olduğundan onlardan ayrılmak,benzememek için 9.'uncu veya 11.'ci günleriyle birlikte tutulmasını tavsiye buyurmuştur.(imamı gazali mukaşefetül-kulup tercümesi sh.699)
Aşûra günü orucunu tek gün tutmak mekruhtur
“El-Muhit” isimli eserde :
“Yalnız Aşûra günü oruç tutmak Yahudilere benzemek olacağı için kerih görülmüştür.” deniliyor. (Sahih-i Müslim)
“Yalnız Cuma veya yalnız Cumartesi günü ve özellikle Muharrem ayının "Aşûre günü" denilen yalnız onuncu günü oruç tutmak da tenzihen mekruhtur.” (Büyük İslam Ansiklopedisi)
“Peygamber (asm) dini konularda Yahudi ve Hıristiyanlara benzememeyi arzulardı.” (Sünen-i Ebu Davud)
“Aşûra günü oruç tutun, fakat Yahudilere muhalefet edin. Ondan bir gün önce veya sonrayı da oruçlu geçirin.” (Müslim, Beyhaki, Ahmed Bin Hanbel)
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Aşûra gününde oruç tutunuz. Tuttuğunuz zamanda Yahudilere muhalefet ediniz. (Zira onlar yalnız Aşûra günü orucunu tutarlar.) Siz tuttuğunuz vakit Muharrem ayının 9. ve 11. günlerinde ilave etmek suretiyle tutunuz.” (Beyhaki, İmam Suyuti)
Rezîn'in lafzı şöyledir:
"Dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutmak suretiyle Yahudilere muhalefet ediniz!" (Tirmizi)
İbn Abbas (ra)'dan:
Allah Resulü (asm) buyurdu:
"Aşûra orucunu tutun; ancak bir gün önce ve bir gün de sonra tutarak Yahudilere muhalefet edin." (Ahmed, Bezzar)


Aşûra günü tek gün oruç tutulmamasının sebebi bu güne Yahudi ve Hıristiyanların da değer vermesidir“Aşûra günü Yahudilerin saygı gösterdikleri bir gündür ki, onlar bu günü bayram edinirlerdi.” (Buhari)
Ebû Musa El-Eş'arî (ra)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
“Yahudiler Aşûra gününü büyük sayar, o günü bayram edinirlerdi.” (Buhari, Müslim)
“Aşûra günü hem Müslümanların hem de Yahudilerle Hıristiyanların saygı besledikleri bir gündür.” (Sünen-i Ebu Davud)
İbn Abbas (ra)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
“Resulullah (asm) Medine'ye gelince Yahudilerin Aşûra orucu tuttuklarını gördü:
“Bu nedir?” diye sorunca, Yahudiler de:
”Bu gün iyi bir gündür, Allah Musa'yı ve Benî İsrail'i düşmanlarından bu günde kurtardı. Onun için Musa oruç tuttu.” dediler.
Bunun üzerine Resulullah (asm):
“Ben Musa'ya sizden daha çok bağlıyım.” dedi.
Kendisi oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim
Aşure günü tutulan oruç akşam ezanıyla birlikte açılır.Ancak her ilin ezan vakitleri farklılık gösterdiğinden aşağıdaki adresimizden en doğru şekilde öğrenebilirsiniz.Ezan ,iftar ve imsak vakitlerinde temkin vakti uygulaması vardır.


http://imsak.ezan.net adresine ziyaret edip vakitleri öğrebnebilirsiniz.

http://imsak.ezan.net/istanbul-imsak-saati.html

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..