Diş dolgusunda boy abdestinin yeri

diş dolgusu takma diş boy abdestine mani olurmu mezheplere göre

Diş dolgusu gusül abdestine mani değildir.Takma diş ise eğer takıp çıkarılan bir diş ise gusül esnasında çıkarılması gerekir.Ancak sabit se,o zaman gusül abdestine mani olmaz.o şekilde gusül alınır.

fakat sormak istediğiniz gusül abdesti yokken diş dolgusu yapılırsa guslün geçerli olup olmadığı ise,dolguda zaruret olduğu için cünüpken dahi dolgu yapılsa alacağı gusül abdestine mani olmaz.Zira zaruret yasakları mübah kılar.zaruretler kaplatmada aynı şekilde zaruret icabı yapılırsa gusle mani olmaz.ancak süs olsun diye keyfi olarak yapılırsa o zaman caiz değildir.

bazıları Hanefi Mezhebine göre gusül abdestinde ağız ve burna su vermek farz olduğundan ağzında kaplama ve dolgu diş bulunanlar gusülde şafii mezhebini taklid etmeleri lazımdır diyor;
Bu görüş yanlıştır.Zira taharet yani gusül namazın şartıdır.Guslü caiz olmayanın namazı da caiz olmaz.o zaman namazıda şafii mezhebine göre kılması lazımdır.
Mensup olduğu Hanefi mezhebine göre namazını doğru dürüst kılmasını bilmeyen bir kişi,Şafii mezhebine göre nasıl kılacak.Bu olacak iş mi?Böyle bir şey yoktur.

Bu işin aslı şudur:Fetevat-ı Hindiye isimli fıkıh kitabın 1. cildinin 136'ıncı sayfasında "Zaruret mevzileri şer-i kaidelerin dışındadır."demektedir.Mesela bir kimsenin kolu kırılıp alçıya alınsa veya eli yara olup üzerine sargı sarılsa o kişi ne yapacak?Sargının üzerine meshedecek.(eli kolu yıkamak farzdır.sargı üzerine mesh etmek caiz olmaz.)denebilir mi?Diş doldurtmak ve kaplama yapmak ta bir zaruret değilmidir.Eğer zaruret olmaksızın süs olsun diye kaplatılırsa o zaman tabi caiz olmaz.

Diş kaplatmak bütün imamlarımıza göre caiz dir.Bunda ihtilaf yoktur.Ancak bunu altın ile yapmak İmamı Azama göre mekruh,imameyne göre ise,zaruret olduğu çin mekruh değildir.Durum böyle olunca Hanefi Mezhebine göre diş kaplatanın guslü caiz olmaz denilebilir mi? Elbette Fukaha'dan bunu söyleyen olmamıştır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..