Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e İndirilen Tebliğ Ayeti

peygamberimizin (s.a.v.) kendisine indirilen tebliğ ayeti.Tebliğ ayeti anlamı

Peygamberimiz (s.a.v.)Efendimize indirilen tebliğ ayeti :

Yâ eyyuherresûlu bellıg mâ unzile ileyke min rabbik(rabbike) ve in lem tef’al femâ bellagte risâleteh(risâletehu) vallâhu ya’sımuke minen nâs(nâsi) innallâhe lâ yehdîl kavmel kâfirîn(kâfirîne).5 / MÂİDE - 67

Meali(Anlamı)

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.

Ayetin kelime kırık olarak) Anlamları:


1. yâ eyyuhâ er resûlu : ey Resul
2. bellig : tebliğ et!
3. mâ unzile ileyke : sana indirileni
4. min rabbi-ke : Rabb'inden
5. ve in lem tef'al : ve eğer yapmazsan
6. fe : işte o zaman, o taktirde
7. mâ bellagte : sen tebliğ etmezsin, duyurmazsın
8. risâlete-hu : O'nun risâletini (gönderdiğini, elçiliğini)
9. ve allâhu : ve Allâh (cc.)
10. ya'sımu-ke : seni korur
11. min en nâsi : insanlardan
12. inne allâhe : muhakkak ki Allâh (cc.)
13. lâ yehdî : hidâyet etmez, hidayete erdirmez
14. el kavme el kâfirîne : kâfirler topluluğu, kâfirler kavmi

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..