"Taharet " nasıl yapılır?

Tuvalette taharet yapmanın usulü varmıdır?Taharet yaparken erkekler ile kadınlar arasında fark varmıdır?

Mücmerül-Lûgat'a göre, (necv), karından çıkan şeydir. İstincâ, o Çıkan şeyden ve onun eserinden su ile veya toprakla kurtulmak iste­mektir. Karından çıkan pislik; idrar, dışkı, menî, mezî ve iki yoldan çı­kan kan gibi şeylerdir. Bunlardan istincâ yani temizlenmek sünnettir.

Taharet alırken Erkekler:Eğer husyeler sarkık ise,ilk önden arkaya doğru çekerek başlarlar.Eğer husyeler sarkık değil ise,arkadan öne doğru çekerek başlarlar.

Kadınlar ise;Fercin (avret mahallinin)kirlenmesinden korkulduğu için, önden arkaya doğru çekerek taharet yaparlar.

Erkekler taharet esnasında orta parmağını diğer parmakları üzerine kaldırır.

Kadınlar ise,orta parmağı ve yüzük parmağını kaldırarak taharet alırlar.


Kerpiç, kuru ağaç ve toprak gibi taşa benzeyen şeylerle istincâ sünnettir [162].Ancak günümüzde bu temizlik için tuvalet kağıdı kullanılmaktadır. Aded hususu yani kaç def'a ypılacağı sünnet değildir, mendûbdur.Kişinin kendine göre necaseti giderinceye kadar tahareti şarttır


Yaz günlerinde birinci taş(veya temizleneceği şey,) ile arkaya doğru çekilir. Çünkü yaz gününde husyeler sarkar. Dışkı bulaşmasından sa­kınarak öne doğru çekilmez. Ondan sonra öne doğru çekilir. Ondan sonra temizlikde mübalağa için arkaya çekilir.
Kış gün­lerinde böyle değildir. Yâni husye sarkmaz. Birincisi ile öne doğru çekilir. Çünkü birinci ile öne doğru çekmek temizlemede daha tesirlidir. Ondan sonra arkaya doğru çekilir. Ondan sonra, iyi­ce temizlenmesi için" tekrar öne doğru çekilir.


Eğer avret mahallini açmaksızın yıkamak mümkün ise, taş veya kağıt ile taharetten sonra su ile yıkamak evlâdır. Önce (Taharet yapan), iki ellerini yıkar. Ondan sonra, eğer oruçlu değil ise, mahrecini (yâni pislik çıkan yeri) iyice açar; eğer bir parmakla temiz­lemek mümkün ise, parmağının içi ile mahrecini yıkar. Veya çok muh-tâc ise, iki parmakla veya eğer yine ziyâde muhtâc ise üç parmakla yı­kar.

Erkek, istincânın başlangıcında(su ile yıkarken), orta parmağını diğer parmakla­rından biraz yüksek tutar ve mahrecini yıkar. Ondan sonra, üç kere yıkadığı vakitte yüzük parmağını kaldırır. Ondan sonra serçe parma­ğım kaldırır. Ondan sonra şehâdet parmağını kaldırır, yâni yüksek tu­tar ve kalbine kanaat gelinceye kadar yıkar.

Kadın, yüzük parmağı ile orta parmağını beraberce kaldırır, ondan sonra erkeğin yaptığı gibi yapar. Çünkü kadın, erkek gibi bir parmağı ile başlasa, ihtimaldir ki, parmağı fercine gidip istemeden de olsa, işatahlanırsa üzerine gusl vâcib olur. Zahîriyye'de böyle zikredilmiştir.

Ellerini (istinca yapan), ikinci defa yıkar. Dirhemden fazla pislik mahreci etrafına taşarsa, mahrecini temizleyinceye kadar yıkaması vâ-cib olur. Su ile yıkarken üç kereden fazlada yıkayabilir.Önemli olan adet değil,necaseti temizlemektir.Bir kere yıkamakla temiz oluyorsa oda yeterlidir.taharet nedir, taharet nasıl yapılır, kadınlar nasıl taharet alır, erkekler nasıl taharet yapar, taharet aç kere yapılır, tuvalet kağıdı ile taharet yapılır mı, kağıt ile taharet yapılır mı, nedir,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..