Miraç gecesi nedir? İsra ve Miraç'ın seyri..

Miraç ne demektir?Miraç gecesinde neler vuku bulmuştur?

Miraç'ın kelime anlamı bir çeşit asansör demektir.
Rasülüllah Efendimiz(s.a.v.) hicretten bir buçuk yıl kadar önce Receb'i şerifin 27. gecesi em ruhen hem de bedenen, Mescid-i Haram'dan Mescid-i aksa'ya(kudüste),oradanda yedi kat göklere ve yüceliklerden Cenab-ı Hakkın dilediği yerlere seyehat ettirildi.İşte bu harikulade hadisenin vuku bulduğu geceye "MİRAÇ"GECESİ denilmektedir.

Miraç Peygamber Efendimize ihsan olunan en büyük mucizedir.Bu mucize hakkında Kur'anı Krimde mealen şöyle buyrulmaaktadır: "Noksan sıfatlardan münezzeh olan kudret sahibi yaratıcıdır ki,Kulunu bir gece Mesid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüttü.Ta ki,ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim.Şübhe yok ki,ancak o ezeli yaratıcıdır;her şey'i işiten gören o."(isra süresi,ayet 1)

Peygamber Efendimiz Cebrail (a.s.)ın getirdiği,Burak denilen son derece parlak ve şimşek gibi süratli hareket eden bir binek vasıtası ile mescid- Aksa'ya kadar yolculuk etti.Orada Hz. Musa,Hz. İsa(a.s.)Hz. İbrahim ve gelmiş geçmiş bütün Peygamberlerin ve bütün Evliyaullah'ın ruhaniyetini toplanmış halde buldu.Peygamberimiz hepsine imam olarak iki rek'at namaz kıldırdı.Miracın;Mescid-i haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan bu safhasına inanmak ayetle sabit olduğu için FARZ'dır.İnkar eden dinden çıkar.

Ayet Meali: "Yemin olsun (Peygamber)Rabbinin en büyük ayetlerinden bazılarını gördü.(Necm suresi-18)

Sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yedi kat semayı aşıpCenab-ı Hakk'ın dilediği yere kadar vararak huzuru ilahi de cemali ilahiyi müşahede(gördü) etti.Cenab-ı Hak ile akılların kavramaktan aciz olduğu bir keyfiyetle konuştu ve ilahi tecellilere ve iltifatlara mazhar oldu.Miracın bu safhaları haber-i meşhur ve haber-i ahad(hadisi şeriflerle) ile sabittir.

Miraç gecesi rasülüllah Efendimize 3 şey hediye edildi:
1-Bakara suresinin son iki Ayeti(Amener-rasülü)
2-Beş vakit namaz
3-Ümmetinden, hiç bir şey'i Allah'a şirk (ortak) koşmayanların cennete gireceği mujdesi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Miraç sabah'ı hadiseyi halka haber verdi.Başta Sıddık-ı Ekber(r.a.) olmak üzere Ashab-ı Kiram bunu tasdik ettiler.Hidayetten nasibi olmayan müşrikler ise, yine inkarlarına devam etti.

Rasulüllah Efendimizin Miraca götürüldüğü yer,Mekke-i Mükerreme'de,(Kabe-i Muazzamanın) Hıcr kısmıdır.Geceleyin, uyanık halde ruh ve ceset birlikte vaki olmuştur.

Miraç Hicretten bir sene kadar önce ve Peygamber Efendimiz 50 (8ay 13 gün)yaşlarında idi.

İsra'nın tatarihinde ihtilaf olunmuştur.Ancak Alimlerin çoğu Recebin 27.gecesi olduğu görüşündedir.

Seyehatın başlangıç yerinde de ihtilaf olundu.Müfessirlerin ekserisine göre amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani-nin evinde idi.İsmi Hind'tir.Hatta o gece Hatta "O gece Rasülüllah bir yere gitmedi,benim evimde uyuyordu"demiştir.

Miraç nedir, miraç kandili nedir, Peygamberimiz miraca ne zaman çıkmıştır, miracın önemi nedir, miracın fazileti nedir, Miraç ne zaman olmuştur, Miracı inkar eden kafir olurmu,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..